192008 EA3192008 EA1192008 EA2

Emplaw – en nischbyrå inom arbetsrätt

Är du arbetsgivare och söker rådgivning inom arbetsrätt? Emplaw ger dig de redskap du behöver för att “våga vara arbetsgivare”.

      Det är många företagare som upplever arbetsrätten som svår och komplicerad. Emplaw Advokatbyrå är en byrå specialiserad på arbetsrätt för arbetsgivare. Advokaterna Annika Elmér och Anders Elmér, som grundade EmpLaw Advokatbyrå, bistår företagare i just arbetsrättsliga frågor så att de i sin tur kan fokusera på sin verksamhet och utveckla sina affärsidéer.

       Arbetsrätten - den juridik som berör en verksamhetens anställda eller fackliga motparter - är civilrättslig, vilket innebär att så länge alla parter är överens finns inget problem. Många små och medelstora företag, ofta start-ups, utgår från lösningar som de själva anser välfungerande och bra men som inte alltid överensstämmer med gällande lagar inom arbetsrätten. 

       “Så länge parterna är överens är det oftast inga problem” säger Anders Elmér, och utvecklar: “om parterna i förlängningen inte är överens så kommer tvingande arbetsrättsliga lagar in i processen och då kan det bli väldigt dyrt om  arbetsgivaren har gjort fel”.

       Förutom arbetsrättslig rådgivning erbjuder även Emplaw Advokatbyrå tjänster inom arbetsrättslig tvistelösning, dvs. medling, domstolsprocesser eller skiljeförfarande, samt skräddarsyr utbildningar inom arbetsrätt och HR-frågor. De bistår även arbetsgivare med tolkning av kollektivavtal, formulering av förhandlingsprotokoll och avtalstexter och utför utredningar som kan krävas enligt exempelvis diskrimineringslagen.

        Arbetsrätten handlar i mångt och mycket om den dagliga ledningen av ett företag, menar advokaterna Elmér. Att våga vara arbetsgivare och att stå för de regler och lagar som gäller inom arbetsrätten ger ofta fördelar i verksamheten. Har ett företag kollektivavtal ska dess regler följas men de flesta arbetsrättsliga regler är tvingande och går inte att förhandla bort, brytas eller på något vis tänjas. Företag har  exempelvis vid uppsägningen skyldighet att förhandla med facket , oavsett om företaget själv har kollektivavtal eller inte.


192008 EA3


        Vid anställning är det framförallt viktigt för arbetsgivaren att tänka på vilken kompetens som behövs för att utveckla företaget och driva det vidare. Det finns även en del arbetsrättsliga aspekter att fundera över. 

“Det är inte fritt att anställa hur som helst” berättar Anders. Rekryteringsannonsens utformning är viktigt och den ska korrespondera med den tjänst som sedan tillsätts.

        Enligt lagen om anställningsskydd kan en provanställning vara i som längst sex månader. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan provanställningen ibland förlängas utöver sex månader, till exempel om den anställde varit sjuk en längre period under provanställningen. Saknas kollektivavtal kan provanställningen dock inte förlängas. Om ingen av parterna avbryter en provanställning övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

        Emplaw rekommenderar alla arbetsgivare att noga tänka igenom vilken anställningsform de önskar innan de påbörjar rekryteringen. Det gäller att vara tydlig – om inget annat anges är den anställde tillsvidareanställd direkt.

         Hos EmpLaw handlar många ärenden om att avsluta anställningar. En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning på olika sätt och med angivande av olika skäl. Det absolut vanligaste är att en arbetsgivare säger upp en anställning, antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vid uppsägning ska arbetsgivaren ha saklig grund och även iaktta uppsägningstid.  Arbetsbrist, vilket är den enskilt vanligaste orsaken till uppsägning, behöver inte betyda att företaget går dåligt utan kan helt enkelt betyda att en tjänst tas bort för att den inte längre behövs. 

          Personliga skäl innebär sammanfattningsvis att den anställde missköter sin anställning på något sätt, exempelvis bristande prestationer. Om den anställde grovt bryter mot anställningsavtalet, det kan vara fråga om brottslighet riktad mot arbetsgivaren, kan arbetsgivaren ha laglig grund för avsked. Ett avskedande innebär att anställningen i princip avslutas omedelbart, det vill säga utan att arbetsgivaren behöver iaktta uppsägningstid. 

         Emplaw sammanfattar i tre punkter det som du som arbetsgivare bör tänka på i det dagliga arbetet:

•Var en tydlig arbetsgivare i din dagliga verksamhet

•Var proaktiv och ta råd från en jurist i förebyggande syfte

•Var noggrann gällande anställningsform och avtal innan rekrytering

       Emplaws utgångspunkt är att juridiken inte ska lägga hinder för dig som arbetsgivare, utan att juridiken erbjuder möjligheter. De ger råd och förklarar risker men betonar framför allt också möjligheterna.

Läs mer...

2019-04-01 09:30

EM_hearn-consulting-stefan

Redovisningskonsult med engagemang

Artikel Att anlita en duktig och kunnig redovisningskonsult gör inte bara att man som företagare kan koncentrera sig på kärnverksamheten, utan det kan också innebära att företaget tjänar pengar.
– Att använda...
EM_cb-spraktjanster-duplantis

Skräddarsydda språkkurser

Artikel Med en passion för språket, en gedigen utbildning i ryggsäcken och mycket kunskap startade Cecilia Berglund Barklem företaget CB Språktjänster AB. Här erbjuder de skräddarsydda språkkurser för såväl nybörjare...
  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  Cecilia5

  Cecilias Hed Malmström

  Sveriges första kvinna på sydpolen.

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Arkiv