161055 SS
161055 SS0
161055 SS1
161055 SS2
161055 SS
161055 SS0
161055 SS1
161055 SS2

En skolgång att minnas för livet

Omtanke, hänsyn och respekt genomsyrar hela verksamheten på Skärsätra skola, belägen mitt i Lidingö. ”Vi arbetar väldigt mycket för att man ska vara en hel människa. Mjuka värden är otroligt värdefulla”, säger Kristina König, rektor på skolan sedan 1994.

Mjuka värden är en färskvara, och det är man fullt medvetna om på denna F–6-skola. Därför arbetar man på Skärsätra skola kontinuerligt med analys och frågeställningar om vad en bra studiemiljö och ett gott bemötande är. Här är dialogen med eleverna utgångspunkten.

– Vi gör det utan pekpinnar och för i stället ett samtal för att medvetandegöra dessa frågor. Det är viktigt att man har roligt tillsammans, säger Kristina König.

En bra atmosfär skapas också av musik som har en stor plats på skolan. I årskurs två och tre lär sig eleverna att spela blockflöjt för att några år senare ge sig i lag med gitarrackord.

– Vi ägnar oss också åt föreställningar samt att stå på scen. Det ska ge ett bra intryck för dem som tittar också. Då gäller det att man har jobbat mycket med att stötta varandra. Alla ska känna sig viktiga, säger Kristina König.

Skärsätra skolas anor sträcker sig långt tillbaka. Huvudbyggnaden stod klart redan 1911 och övriga byggnader, som tillkom under 1970-talet, är ritade av arkitekten och Lidingöbon Bengt Gate. Här går i dag ungefär 330 elever – barn som med största sannolikhet kommer att ha goda minnen av sin skolgång.

– Ofta får jag höra det från gamla elever, att de bara har goda minnen från skolan, och det tycker jag är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Kristina König och nämner samtidigt skolväsendets många utmaningar.

Dessa finns bland annat i form av elever med behov av särskilt stöd och krav på individualiserad undervisning.

På Skärsätra skola arbetar man för att eleverna ska få goda basfärdigheter, en social kompetens och ett gott självförtroende, något som gör dem mycket väl förberedda för fortsatta studier och i det längre perspektivet även arbetsmarknaden. Att arbeta för att hålla elevernas alla sinnen vakna är viktigt här. Det ska finnas en studielust och nyfikenhet som gör att det är roligt att lära sig.

– Bland annat arbetar vi med varierad undervisning, så at man inte bara jobbar på ett enda sätt. Till exempel kan man redovisa ett arbete muntligt, skriftligt, med Powerpoint eller med en sång. Självklart måste man även arbeta med vissa baskunskaper och automatiserade rutiner, för kunskap är ett stort tryggt ben som vi vilar på. Våra barn ska ha med sig goda kunskaper när de lämnar oss.

Elever med behov av särskilt stöd får de verktyg som krävs för att de ska kunna arbeta självständigt. Det kan handla om att behärska ett stavningsprogram eller att använda sig av inlästa läromedel.

Kommunikation är en förutsättning för ett lyckat arbete. Här spelar elevernas föräldrar en stor roll och det handlar om så mycket mer än att skicka ett veckobrev.

– Föräldrarna ska alltid känna sig välkomna. En del kommer hit ofta medan andra inte har samma möjligheter, men vi uppmuntrar till det. Ibland kommer föräldrar och berättar om sina yrken eller en hobby. Det skapar en enorm vi-känsla.

Kristina König berättar också att skolan kan ha Sveriges bästa föräldraförening. De arbetar för barnen och deras skolmiljö och har bland annat stoppat en väg från att byggas intill skolan. Och i föräldragruppens intressen ligger även lärarnas kompetens och välmående.

– Just nu arbetar de för högre lärarlöner och uppvaktar politiker och för samtal på det nyanserade sätt som de kan. Vi på Lidingö har halkat efter Storstockholms löner, och då känns det bra att ha en bra föräldragrupp i ryggen, säger Kristina König och ler.

Skärsätra skolas lärare är engagerade och utstrålar arbetsglädje. Här ges de möjlighet att få vara just lärare och kommer att avlastas när det kommer till det administrativa. En satsning på ledarskap för lärande pågår också och gör att lärarna får fortsätta utvecklas i sitt yrke.

– Vi tar in motiverande och utmanande föreläsare och bygger nätverk mellan lärarna, både på skolan och mellan andra skolor. Den omgivande naturen fungerar också som inspiration, för både elever och lärare.

När det är dags att börja högstadiet är närliggande Högsätra ett självklart val för många av eleverna. Dialogen mellan skolorna möjliggör avstämningar och förbättringar. Musiken har blivit en brygga mellan skolorna. Eleverna på låg- och mellanstadiet har goda möjligheter att förberedas på högstadiets fotbollsprofil genom flitigt användande av skolans konstgräsplan.

– Den röda tråden blir att våra barn fortsätter genom hela skolsystemet – det blir det naturliga valet, säger Kristina König.

2016-01-20
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies