135045kandidata1

EQ-test värdefullt vid rekrytering

Att få en uppfattning om en blivande medarbetares förmågor att skapa framgång är viktigt vid en rekryteringsprocess. Kandidata har nordisk ensamrätt på EQ-i, det mest etablerade testet för att mäta emotionell intelligens och som är framforskat för att mäta just denna ickekognitiva intelligens. Forskning visar att resultatet har betydelse för att som företag tillsätta rätt person på rätt befattning.

– Ett tydligt exempel på värdet av den här sortens verktyg är att det blir en objektiv hjälp i situationer där vi är känslomässigt styrda, exempelvis vid urval av kandidater, säger Helen Lagergren, vd på Kandidata.
Hon menar att man som rekryterare omedvetet kan fatta tycke för vissa kandidater. Då kan de här testen vara vägledande och skapa distans till fördomar och andra känslomässigt styrda uppfattningar. Samtidigt poängterar Helen att ett testverktyg ska förvaltas och tolkas utifrån ett dynamiskt förhållningssätt. Dialogen kring resultatet blir ett bollplank som kan inspirera till personlig utveckling i rätt riktning. Inget hos en person är ristat i sten.
– Därför kan testen både användas för att hitta en ny medarbetare som matchar företagets ambitioner med en tjänst, och som verktyg vid företagsutvärderingar och personlig utveckling av olika slag. Testen bidrar till självkännedom för medarbetaren och är en mycket bra bas för att ta reda på så mycket som möjligt om framtida förmågor. Det handlar inte om rätt eller fel utan om att göra sig en bild av en människa.

Genom att kombinera EQ-i med problemlösnings-test får man en mer omfattande bild av en medarbe-tare. Problemlösningsfrågan kan till exempel vara indikator för stresstålighet och personens förmåga att ta in stora informationsmängder på kort tid.
– EQ-testet ger en bra bild av samlade förmågor hos en människa, som empatisk förmåga och impulskontroll. Det är förmågor som verkligen visar på möjligheten till framgång, vilket vår leverantör hjälper oss att bevisa genom kontinuerlig forskning.

De tester Kandidata använder har funnits i Sverige i drygt ett decennium (EQ-i har funnits 15 år i Sverige), men över 25 år på den globala marknaden. Oavsett stort eller litet företag kan man tillämpa Kandidatas tester och företaget bistår vid såväl genomförande som utvärdering och uppföljningsarbete. Helen Lagergren ser ett ökat intresse och har själv varit användare av Kandidatas tester och en mängd andra produkter hos tidigare arbetsgivare innan hon gick över till Kandidata. Hon har erfarenhet och vet vilken betydelse de kan ha.

– Samtidigt ska man komma ihåg att inga tester i världen kan stå över en människas bedömningsförmåga, men de är värdefulla som objektiva verktyg. De borde vara ett givet inslag vid rekryteringsprocesser, utvecklings- och utbildningsinsatser bland medarbetare både enskilt och i grupp.

2013-10-29
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies