Dela artikel

Experterna stärker ditt bolag

Servandos jurister och ekonomer sitter mitt i Stockholm, nära många av sina kunder, vilket underlättar kontakt och personlig service vid genomförande av bolagstjänster. Med imponerande kunskaper kring regelverk och förfarande brinner de för att hjälpa bolag framåt oavsett vilken fas bolaget befinner sig i.

Servando startades vid millennieskiftet och namnet kommer ur det latinska uttrycket ”pacta sunt servanda”, vilket betyder att ingånget avtal ska hållas eller fritt översatt ”någon du kan lita på”. Teamet är experter på praktisk hantering av ekonomiska och juridiska frågor i samband med bolags- och registreringsärenden.
– Vi levererar resultat och garanterar genomförande, säger verkställande direktör Fredrik Ståhl.

Servando erbjuder paketerade bolagslösningar med fokus på tre huvudområden. Det handlar om att vara behjälplig vid bolagsstart, förändringstjänster till levande och växande bolag, samt strukturera processer kring avveckling av bolag.
– Vårt dagliga arbete handlar om så vitt skilda saker som att till exempel sälja lagerbolag, starta filialer, göra skatteregistreringar, hantera emissioner och byta funktionärer, eller göra likvidationer av vilande bolag, berättar Fredrik.

Alla tjänster levereras till fasta priser och den samlade erfarenheten som finns hos de anställda på Servando gör det möjligt för dig som företagare att undvika fallgropar och genomföra dina affärer så smidigt som möjligt. Utmärkande för teamet är också de strukturerade och tydliga arbetsmetoderna som används. Det skapar en extra trygghet för kunden, vilka har en god insyn och information i processen. Kraven på kvalitet och service är med andra ord högt ställda, så hos Servando befinner sig ditt bolag minst sagt i trygga händer.

2015-05-28