133148.gavle.dala.energi.1

Företag tjänar på energikartläggning

Från 2010 till i dag har över 700 företag i Sverige fått ekonomiskt stöd från Energimyndigheten för att göra energikartläggningar som så gott som alltid visar på hur företagen kan spara pengar och miljö genom energieffektiviseringsåtgärder. Stödet är maximalt på 50 procent av kostnader för energikartläggning, dock högst 30 000 kronor per företag. I kostnaden ingår köpta tjänster samt eget arbete för detta.


En energikartläggning utförs av ett teknikkonsultbolag och för att ett företag ska få ekonomiskt stöd för arbetet krävs en förbrukning på minst 500 MWh per år eller att 100 djurenheter finns. Det gäller el, fjärrvärme, gas, eldningsolja, pellets, flis och egna fordons drivmedel.
– En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna, interna transporter och all övrig energianvändning. Den visar även hur energin fördelas i olika delar av anläggningen, säger Magnus Olander projektledare på Gävle Dala Energikontor, ett av 14 Energikontor med uppgift att förmedla möjligheterna till energikartläggning.
Ett bra exempel är ett företag som efter en energikartläggning investerade 300 000 kronor och gjorde besparingar på 250 000 kronor första året. Ett annat företag lyckades minska den årliga användningen av värme med 65 procent och elanvändningen med 30 procent.

Ofta behövs inte ens en investering för att tjäna pengar och minska miljöpåverkan. Det är inte ovanligt att man kort efter en energikartläggning har gjort påvisade förbättringar så att kartläggningen snabbt betalat sig. Energiexperterna som utför kartläggningarna gör mätningar över en tid och visar sedan resultatet med bland annat grafik som tydligt visar hur mycket och vid vilka tider olika utrustningar förbrukar energi.
– Det är inte ovanligt med överraskningar som snabbt går att åtgärda. Ibland krävs investeringar som energiexperterna kan ge kalkyler på. LCC (Life Cycle Cost) är att föredra eftersom det visar den totala kostnaden för investeringen under hela livslängden, menar Magnus Olander.
Arbetet med energieffektivisering stärker företagens konkurrenskraft och kan visa sig bli avgörande för dess framtida existens.
– Det är inte bara personal och ägare som uppskattar energiarbete, utan också kunderna som önskar en hållbar leverantörskedja. Visar ägarna intresse och får medarbetarna med sig på energieffektiviseringståget avspeglas det i resultaten.
Det bästa sättet att komma igång är att anlita en energiexpert på ett teknikkonsultföretag för att göra en kartläggning och få tips på hur arbetet ska läggas upp.

Åtgärder som sparar energi
I många svenska fläktrum sitter gamla och mindre effektiva elmotorer och fläktar. Om man byter ut dessa mot varvtalsstyrda elmotorer samt moderna fläkthjul uppnås ofta minst en halvering av energiförbrukningen.

Kvicksilverlampor är fortfarande en vanlig syn på många företag, trots att denna belysningstyp fasas ut till 2015. Att byta mot en modern belysning betalar sig ofta snabbt.

Kompressorer behövs men slukar mycket energi. Tätning av läckor, reglering av tryck och återvinning av den varma luften när det finns värmebehov i bygganden är några åtgärdsexempel som spar energi och pengar.

2013-06-10
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies