193061 AFJ1

Gör rätt i migrationsfrågor

Det finns många fällor för arbetsgivare och arbetstagare vad gäller reglerna kring arbetstillstånd. För den som inte har koll på dessa regler kan detta lätt resultera i personliga tragedier. Tragedier som skulle kunna undvikas.

Kraven kring arbetstillstånd är inte rakt igenom lättbegripliga för gemene man. Af Jochnick Advokatbyrå är specialiserade på migrationsrätt och särskilt på frågor om arbetstillstånd. 

       – Vi arbetar med både arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi ser till så att allt blir rätt och hjälper till med första ansökan samt även förlängningsansökan, säger advokaterna Lisa af Jochnick och Fadi Al-Aieshy. Vi har valt att specialisera oss på detta då vi sett att de finns ett stort behov av juridiskt stöd från både arbetstagaren och arbetsgivaren. Inte minst för att rättsområdet är i konstant förändring och detta inte alltid kommuniceras ut från Migrationsverket. 

       – Ett exempel på detta är att när reglerna om arbetstillstånd introducerades för flera år sedan fanns inget krav på att arbetstagaren skulle ha tagit ut sin semester under tillståndstiden, förklarar Lisa. Några år senare har detta krav införts, men då är det försent för de personer som av olika skäl valt att inte utnyttja sin semester vilket vid den senare förlängningsansökan leder till ett negativt beslut. 


Bristande kännedom och misstag kopplade till Migrationsverkets bedömningsregler i ärenden om arbetstillstånd är något som dagligen går att läsa om i svensk media. Det är alltid först och främst arbetstagaren som drabbas. Personer som har varit i Sverige i många år, etablerat sig i sitt nya hemland med bostad, familj och vänner samt skaffat sig en position på den svenska arbetsmarknaden riskerar att utvisas från landet på grund av okunskap eller oftast ofrivilliga misstag från arbetsgivaren gällande de regler som finns idag. 

        – Ett litet misstag från arbetsgivaren, kan medföra att allt faller som ett korthus och arbetstagaren måste lämna landet, kanske efter flera år av arbete. Detta skapar väldigt stora problem både för arbetstagaren och arbetsgivaren som båda investerat resurser i anställningen. I en del andra europeiska länder är reglerna kring arbetstillstånd mindre rigida.

         – Vi har stor efterfrågan om juridisk hjälp på detta område vilket medfört att vi idag har fått stor kunskap om hur reglerna fungerar. Ofta spelar det ingen roll hur kunnig HR eller HR-avdelning ett företag har. Eftersom reglerna är svårförståeliga och komplicerade kan problem uppstå oavsett om det är små eller stora företag som anställer. 


Som arbetsgivare kan det bli kostsamt att förlora kompetent personal eller stå i en situation där det snabbt behövs nyrekryteras.  Det bästa är då att se till att allt går rätt till från början, samt att anlita en jurist löpande som håller dig som arbetsgivare kontinuerligt uppdaterad på de regler som måste följas under hela tillståndstiden. Migrationsverkets handläggningstider är ofta långa. Att lämna in rätt dokument och en komplett ansökan från början är otroligt viktigt för att förkorta handläggningstiden. 

         – Det är även viktigt att man ansöker om förlängning av arbetstillståndet innan tillståndstiden har gått ut. Handläggningen kan i vissa fall ta 12 till 18 månader, särskilt om Migrationsverket behöver be om komplettering. Därför är det extra viktigt att rätt uppgifter och nödvändiga handlingar lämnas in i ett tidigt skede. Att vänta på ett svar under så lång tid för att sedan endast bli ombedd att komplettera ansökan kan vara mycket frustrerande. Det är så mycket som står på spel och så lätt att det blir fel, avrundar Lisa. Därför är det extra viktigt att anlita en kunnig jurist redan från början och sedan löpande under hela tillståndstiden.


Utöver detta har af Jochnick Advokatbyrå även inriktning på familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, arbetsrätt och tvistelösning.

2019-06-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies