186055 HGS1

En skolgång för framtiden

Hjulsta grundskola arbetar med att öka samverkan mellan skola och näringsliv, för att eleverna ska se kopplingen mellan det de lär sig i skolan och deras plats på en framtida arbetsmarknad.

– Grundskolan är en grund för bra utbildning och att långsiktigt bli anställningsbar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi i skolan kliver ut i näringslivet för kontakt och samverkan, säger Heléne Hodges, rektor på Hjulstaskolans grundskola. Vi behöver få in näringslivet i skolan och koppla ihop det med varför man som elev ska gå i skolan. Våra elever behöver givetvis baskunskap men även en förståelse för vilka förmågor de behöver ha med sig för att kliva ut i arbetslivet. 


Vilka förmågor behöver dagens elever ha för att lyckas, för att fungera tillsammans och för att gå ut i arbetslivet? Dessa frågeställningar inspirerar verksamheten på Hjulsta grundskola, där grunden är förankringen i läroplan med kunskapsutveckling samt social och emotionell utveckling. 


– Det är lätt att vi bara pratar om det som går att mäta i form av betyg och statistisk. De mjuka värdena är svårare att mäta, men är precis lika viktiga att eleverna får med sig. Förmågan att kommunicera, fungera i team, utöva kritiskt tänkande, att ha förmågan till entreprenöriellt tänkande i betydelsen att kunna lösa problem i vardagen samt en insikt om hållbar utveckling, är några exempel på förmågor som behövs.


Hjulsta grundskola är en F-9-skola med cirka 400 elever som ligger centralt i Hjulsta ett hundratal meter från tunnelbanestationen. Skolan består av låg-, mellan- och högstadium. Skolgården är generöst stor och inbjuder till lek och andra uteaktiviteter. 


På Hjulsta grundskola finns ett komplett Elevhälsoteam där fokus ligger på att ge stöd till eleverna, både individuellt och förebyggande. Modellen kallas ”En väg in” – är en öppen mottagning på skolan där pedagogen eller annan personal, lyfter sitt ärende och där EHT sedan hjälps åt med olika lösningar. Vidare arbetar man med ett utvecklingsprojekt för att skapa tillgänglig undervisning utifrån de elever som idag går på skolan. Hur man ska nå de uppsatta målen, vilka metoder och pedagogiska redskap som krävs, och hur lärmiljön ska se ut för att varje elev ska nå mesta möjliga kunskapsutveckling  


– Vi lär våra elever att det lönar sig att kämpa. Vi är alla olika, men framåt kommer vi alltid. 

Vi kan allihop, men vi kanske kan olika saker och gör på olika sätt. Det är viktigt för vår verksamhet att det finns ett tydligt samband mellan lärandet i skolan och arbetslivet. Ska vi få elever som vill fortsätta till högskolan, eller andra studier, måste vi börja tidigt med att förbereda dem för det och konkretisera vilka valmöjligheter som finns i arbetslivet. 

2018-11-28
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies