204011_01204011_03204011_04

Ingen ska behöva vara med om en rättsförlust!

Vad händer om du råkar ut för en personskada som innebär att du inte kan jobba i samma utsträckning som tidigare? Varje år skadas tusentals människor i trafikolyckor, olyckshändelser, läkemedelsskador eller i felbehandlingar inom vården. Vänd dig till erfarna specialister och få hjälp med att få den ersättning som du har rätt till.

Malin Christensson är specialiserad inom personskaderätt och arbetar på Advokatbyrån Rolfsdotter, som drivs av Tove Rolfsdotter. Tillsammans med kollegorna Silvia Widén och Lars Boström har byrån en mångårig erfarenhet av personskaderätt och försäkringsersättning. Samtliga av dem är medlemmar i Skadeståndskollegiet. 


 – Få människor är insatta i hur man ska gå tillväga när man har drabbats av en personskada. Vilken ersättning har jag rätt till? Har jag rätt till ett juridiskt ombud och när ska jag kontakta ombudet? Inledningsvis försöker många driva ärenden på egen hand, men upplever till slut att det blir krångligt, man får avslag av försäkringsbolaget eller är missnöjd med utfallet. De allra flesta behöver rådfråga en expert, som har erfarenhet och som kan informera om rättigheter, möjligheter och risker med ärendet, säger Malin. 


Om man råkar ut för en olycka har man ofta rätt till ersättning genom olika försäkringar. Beroende på olyckans karaktär kan det ske via trafikförsäkring, olycksfallsförsäkring, patientförsäkring eller ansvarsförsäkring. Ersättning kan beviljas för kostnader, inkomstförlust, sveda och värk eller bestående men. Malin rekommenderar att man läser på i så hög grad som möjligt för att vara medveten om vilken typ av skada som man har, hur en skadereglering går till och vad som står i ens försäkringsvillkor. 

Det är också viktigt att så fort som möjligt dokumentera skadan. Många gör ”misstaget” att vänta ut skadan för att se om den blir bättre, men utan fullgod dokumentation avseende besvären finns det en stor risk för att försäkringsbolagen nekar ersättning. Skadan och dess utveckling ska löpande dokumenteras, för att tydliggöra sambandet mellan personskadan och skadehändelsen.


Fr.v. Malin Christensson, Lars Boström, Tove Rolfsdotter och Silvia Widén.


Advokatbyrån Rolfsdotter ger råd om tillvägagångssätt och vägleder i rådande regler, lagar och praxis. För en sakkunnig är det ofta enklare att hålla en tydlig och korrekt dialog med försäkringsbolagens handläggare, vilket många gånger möjliggör en smidigare handläggning. Skulle det uppstå oenighet med försäkringsbolaget kan ärendet prövas i nämnd och/eller i allmän domstol. Inför en eventuell domstolsprocess är det viktigt att göra en noggrann värdering av bevisläget, inte minst eftersom kostnaderna vid en förlust i domstol kan bli mycket höga. 


 – I trafikförsäkringen finns möjligheten att redan under skaderegleringen anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, som bekostas av försäkringsbolaget, vilket inte många känner till. Som advokat har man en skyldighet att följa de advokatetiska reglerna, vilket innebär en form av skydd för klienten och borgar för att ärendet sköts på ett korrekt sätt. Det finns bland annat krav på skyndsamhet, tydlig information till klienten och förbud mot att ta provision på den ersättning som ska tillfalla klienten. Tyvärr finns det många oseriösa ombud på marknaden, som inte lyder under dessa regler och därmed inte följer dem. Vi har sett flera exempel på bristande kvalitet i handläggningen av ärenden som hanterats av okvalificerade ombud, vilket har orsakat klienterna stora rättsförluster som sällan går att reparera i efterhand. Man ska välja sitt ombud med stor omsorg, man har bara en chans att göra en skadereglering och då ska man göra det på bästa möjliga sätt, avslutar Malin.

Läs mer...

2020-09-09

Webbplats
EM_fobab_01

Snickare och entreprenör med bred kunskap

Artikel Med stor flexibilitet utför Fobab alltifrån små till större uppdrag åt många företagskunder i Stockholm. Alla uppdrag utförs med stort engagemang och för dem är ingenting omöjligt.
EM_alium_01

Bokföring är ett hantverk!

Artikel Med löpande bokföring vet du vad i din verksamhet som är lönsamt och vad som inte är det. Ägare och styrelse kan vara trygga med att inte riskera att bli personligt betalningsansvariga om företaget har...
 • ADVOKATBYRÅN TOVE ROLFSDOTTER AB
 • Östra Hamngatan 46-48, 411 09, Göteborg

  031-700 14 20
  031-700 14 21
  rolfsdotter@advokaterna.net bostrom@advokaterna.net

  Botulfsgatan 2, 223 50, Lund

  046-10 25 15
  046-10 25 16
  christensson@advokaterna.net widen@advokaterna.net
EM_andrea_brandstrom_01

Andréa Brändström

Vinnare av Hela Sverige Bakar 2017.

EM_mercedes.murat_04

Mercedes Murat

Konstnären som balanserar känslofylld konst med hårt fysiskt arbete.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine