193035 CP1

Juristtjänster utan dolda fel

Det råder många missförstånd och frågetecken kring vad som är dolda fel vid hus- eller bostadsrättköp. Advokatfirman Frennesson AB är en advokatfirma med såväl juridisk som byggnadsteknisk kompetens.

      Alla som varit involverade i hus- eller bostadsrättsköp har säkerligen ramlat över uttrycket ”dolda fel”. Ofta finns det lika många gissningar om vad det i realiteten betyder som det finns köpare och säljare. Advokaten Pierre Frennesson på Advokatfirman Frennesson AB har specialiserat sig på brottmål och fastighetsrätt, även om byrån också åtar sig andra uppdrag inom humanjuridiken. 

      – Jag har ett stort byggtekniskt intresse och tycker att det är intressant med byggnadskonstruktion. Jag behärskar fastighetsrätt och arbetar väldigt mycket med mål som gäller dolda fel och inom det här rättsområdet gäller det att ha koll på vad exempelvis en klämring i en golvbrunn är och vad bakfall innebär avseende ett badrum. Samt förstå hur ett dräneringssystem fungerar och vad en krypgrund är för något. Centralt i dessa mål är nämligen ofta ett eller flera besiktningsutlåtanden och dessa är ju givetvis tekniskt utformade. 

      Advokatfirman Frennesson AB företräder såväl säljare som köpare. Inom just fastighetsrättsliga tvister är det i mångt och mycket köpare som kontaktar advokatbyrån. 

      – Den vanligaste situationen i denna form av tvister är att köparen kort tid efter köpet upptäcker ett fel i sin bostad och i första hand själv försöker lösa detta med säljaren. Oftast tillbakavisar dock säljaren ett eventuellt krav direkt från köparen, varför köparen då känner behov av att ta hjälp av en advokat för att driva saken vidare rättsligt. Många missar att säljaren har ett väldigt långtgående ansvar för dolda fel som sträcker sig tio år framåt i tiden från köpetidpunkten. 

      Pierre Frennesson har arbetat som jurist i 14 år. En karriär som inleddes med tingstjänstgöring vid Linköpings tingsrätt samt sedemera flytt till Stockholm som gav erfarenhet från tjänster på advokatbyråer inom såväl affärsjuridik som humanjuridik. Ibland är tröskeln hög för dig som privatperson att söka dig till en advokatbyrå, främst av ekonomiska skäl. Advokatfirman Frennesson AB önskar därför skapa en tillgänglighet till juridisk rådgivning som är enkel, kostnadseffektiv och personlig för klienten. Att hamna i en rättstvist är en process som oftast tar både mycket tid och energi i anspråk. Det finns därför en trygghet i att ha någon vid din sida som dagligen arbetar med detta och kan lotsa dig igenom processen samt även skapa förståelse för den och skapa möjligheter till bästa möjliga utgång - utan ”dolda fel”. 

2019-04-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies