Dela artikel

Kreativt skapande av hjärtans lust

Leksands folkhögskola slog upp portarna redan 1953, efter att konstnären Gustaf Theodor Wallén skänkt sitt hem och sin förmögenhet till verksamheten. Han såg vikten av att ”de unga fick utbildas till dugliga hantverkare genom att snickra, snida och rita av hjärtans lust”. Denna anda lever kvar än i dag.

Hantverksutbildningarna finns fortfarande kvar på Leksands folkhögskola. Många skickliga hantverkare tar sin examen här för att senare ta sig vidare till högskoleutbildningar både i Sverige och utomlands.
   – Vi har keramik, metall, bokbinderi, design och kreativt entreprenörskap. Sedan har vi en allmän kurs som ger högskolebehörighet, det är de stora kurserna som vi har, säger Anki Gullback, skolans rektor och vd.

Även sommarens kursutbud innehåller mycket skapande och sådant som väcker hjärtats lust – bland annat ljud, ljus och bild.

Folkhögskolan har blandade åldersgrupper, här går elever från 16–65 år, människor från olika kulturer. Skolan fungerar inte sällan som en nystart i livet. Här går exempelvis elever som vill skola om sig eller utveckla nya förmågor av olika anledningar. De som går den allmänna kursen har ofullständiga betyg på grund av skoltrötthet eller villrådighet inför framtiden. Här läser eleverna två ämnen i taget för samma lärare och i samma lokaler och får på så vis tid att lära sig utifrån bästa utgångsläge.
   – Man får hjälp med strukturen. Här producerar man inte för lärarens skull utan för sitt eget välbefinnande. På förmiddagarna arbetar vi med ämnesteoretiska ämnen och på eftermiddagen arbetar vi med självutveckling, säger Camilla Mattsson som är kursansvarig.

På internatet möts eleverna över utbildningsgränserna. Korridorsboende med gemensamt kök skapar alldeles speciella relationer och vänskapsband knyts för livet.

2015-10-20