151072-q-steps
151072-q-steps1
151072-q-steps2
151072-q-steps3
151072-q-steps4
151072-q-steps
151072-q-steps1
151072-q-steps2
151072-q-steps3
151072-q-steps4

Kvalitetsgranskning som leder till en bättre vardag

Q-Steps Kvalitetssäkring erbjuder landets skolor och äldreboenden resurseffektiva arbetsverktyg som uppmuntrar dem till att höja kvaliteten på sina tjänster. Många kommunala aktörer har haft stor nytta av den framgångsrika Qualis-modellen, som bland annat fokuserar på att hitta olika styrkor och förbättringsområden i det dagliga flödet. Det hela slutar oftast med att alla – elever, brukare och personal – känner sig delaktiga och nöjda med den positiva utvecklingen.

På slutet av 90-talet påbörjades ett projekt, som finansierades av Skolverket, på initiativ av Sören Levén och Agneta Jörbeck. Syftet med arbetet var att utveckla lämpliga metoder för att främja det lagstiftade kvalitetsarbetet inom landets skolor och kommuner. Resultatet blev Qualis-modellen, som sedan dess har utvecklats och anpassats efter ny lagstiftning och nya forskningsrön.
   – Grunden i vårt uppdrag vilar på svensk lagstiftning som tydligt linjerar att varje skola ska arbeta för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Vi hjälper till att uppfylla det kravet, säger Q-Steps verkställande direktör Johnny Aspman.

Den framgångsrika modellen används på drygt 1 100 enheter i 50 kommuner inom bland annat förskola, skola och äldreomsorg.
   – Kvalitetsarbete måste få ta sin tid. Det ska resultera i trygghet och stabilitet och sätta sig i verksamhetens väggar, säger Johnny Aspman när han berättar om själva kärnan i företagets arbete.

Hjälp med prioritering
I arbetet med att ta fram Qualis har Q-Steps Kvalitetssäkring identifierat elva kvalitetsområden, varav samtliga har en trappa med sju kriteriesteg. Modellen gör det möjligt att systematiskt arbeta med att kvalitetscertifiera sin verksamhet enligt svensk lagstiftning. Under projektets gång kontrolleras resultat, samtidigt som personalen erbjuds hjälp med att prioritera rätt saker i sitt dagliga arbete. Sist blir det dags för reflektion, lärdomar och självutvärdering.
   – Granskningsarbetet tar fasta på det positiva och hjälper verksamheten att gå vidare i rätt riktning, förklarar Johnny Aspman, som understryker att modellen inte ökar det administrativa arbetet då modellen integreras med befintliga system.

Samhällsnyttan är stor
Johnny Aspman berättar att Q-Steps äntligen är redo att presentera resultatet av ett intensivt arbete riktat mot äldre personer. Precis som vid framtagandet av Qualis-modellen för skolor har man i intensivt samarbete med forskare tagit fram en arbetsmodell för att underlätta samsyn och garantera kvalitet inom svensk äldreomsorg.
   – Vi erbjuder den enda helhetsmodellen som finns för kvalitetssäkring! Min drivkraft är övertygelsen om den stora samhällsnyttan som vårt kvalitetsarbete leder till. Grunden i vårt arbete är att trygga omsorgen om våra barn och gamlingar, avslutar Johnny Aspman. 


Foto: Q-Steps Kvalitetssäkring AB

2015-02-05
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies