Loviselundsskolan

Loviselundsskolan står inför positiva förändringar!

Att behärska svenska språkets variationer och ha förmågan att ta språket från ett vardagsspråk till ett akademiskt språk, kan vara förutsättningen som krävs för en fortsatt lyckad skolgång som leder vidare till högre studier. Loviselundsskolan är motiverade och bestämda. – Vår skola ska bli den absolut bästa skolan för våra elever! Språkutvecklande arbetssätt, omorganisering och elevdelaktighet är nyckeln till det, säger rektor Carina Nygårds.

Loviselundsskolan är en F-6 skola belägen i ett naturskönt område i Hässelby Gård, med närhet till idrottsanläggningar och med en integrerad grundsärskola i årskurserna F-5. När Carina Nygårds klev in som rektor 2019, möttes hon av en atmosfär av glädje, vänlighet och nyfikenhet bland eleverna.

   – Skolan har en varm och gemytlig atmosfär som särskiljer sig från skolor som jag tidigare har varit rektor för. Personalgruppen och elevunderlaget är interkulturellt och vi har en underbar grundsärskola med 27 elever. Mångfalden ger en stor förståelse för andra och varandra, utbytet av kunskap och kulturer blir rikt och vi lär oss att förstå världen tillsammans. För här finns hela världen och det är fantastiskt, säger Carina.


Loviselundsskolan står i startgroparna för ett strategiskt förändringsarbete. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska ge eleverna framgång i alla ämnen och en omorganisering bland årskurserna ska skapa en mer gynnsam lärmiljö och möjlighet till ökat samarbete lärare emellan.

   – All personal i skolan kompetensutvecklas nu löpande i hur man på bästa sätt kan integrera och utveckla språket i alla olika ämnen och på fritids. Eleverna ska gå från ett vardagsspråk, till ett skolspråk och vidare till ett akademiskt språk. Det handlar om hur lärare och elever kommunicerar, att lägga upp lektionerna med en koppling till språk- och kunskapsutvecklingen och att sortera begrepp och koppla ihop ord. För att klara av skolgången hela vägen igenom och för att eleverna ska kunna gå vidare om de vill, krävs ett rikt språk. Vi har gjort en plan för flera år framåt, som ska öppna upp världen för våra elever och ge dem alla möjligheter som det bara går.

   Omorganiseringen till nästa år innebär att eleverna i sina årskurser förs samman, förklarar Carina. Vilket ger ökad möjlighet till gruppindelningar, samarbeten mellan lärare, riktade insatser till eleverna och en varierad undervisning som kan utgå ifrån eleven och behovet. Organisationen ska bli hållbar och Carina tror på en ökad gemenskap mellan årskurserna och en större utveckling i och kring elevernas kunskapsutveckling. Vad som kommer att fortsätta att prioriteras, är den tradition av delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt som finns på Loviselundsskolan.

   – Vi har ett strålande elevråd, som leds av en av våra biträdande rektorer och som tas på största allvar av oss i hela ledningen. Elevernas varje punkt fångas upp och diskuteras för att sedan förankras hos eleverna igen. Vi tror på demokrati och det är fantastiskt att se hur stolta eleverna i rådet är.


På Loviselundsskolan finns nu en stor tilltro till framtiden och elevernas förmåga att lyckas. Målet är att lägga en god grund redan från förskoleklass, så att eleverna efter sju år på skolan kommer ut som självständiga individer med god självkänsla och betyg som räcker för vidare studier.

   – Jag brinner för att ge eleverna det bästa som vi bara kan. Jag älskar mitt jobb, samarbetet med föräldrarna, elevernas energi och att göra skillnad på riktigt. Att få följa elevernas utveckling, motivera dem och se glädjen i deras ansikten då de lyckas, är en otroligt stor drivkraft för oss. Pandemin har visat oss hur viktigt det är att jobba tillsammans och mot samma mål. Vi har en fantastisk ledningsgrupp och den här resan framåt gör vi nu tillsammans. Nu siktar vi på att bli den bästa skolan för våra elever, och möjligheterna och resurserna för det har aldrig varit bättre än vad de är idag, avslutar rektor Carina Nygårds.

Läs mer...

2021-01-18

Webbplats
Bredbandsval Sverige AB

Bredband för företag – allt du behöver veta innan du bestämmer dig

Artikel
EM_ CG Ekonomi AB_01

Personlig och engagerad redovisningsbyrå

Artikel CG Ekonomi AB i Åkersberga förser små och medelstora företag med ett brett spann av tjänster samtidigt som de också fungerar som ett bollplank. Här finns ett stort, varmt och personligt engagemang för...
  • LOVISELUNDSSKOLAN
  • Tel: 08-508 044 50
  • Adress: Beata Sparres gränd 16, 165 55 Hässelby
EM_georg-wikman_01

Mannen bakom Kan Jang

Georg Wikman är grundaren bakom hälsopreparaten Arctic Root, Kan Jang, Chisan och  nya Adapt-serien.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

EM_peter-svensson_05

Peter Svenson fotograferar världens kändisar

Fotografen och regissören Peter Svenson har en lång meritlista och är ett sant bevis på att om man tror på sig själv och sina drömmar kan man nå hur långt som helst.

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine