161080KS1
161080KS2
161080KS3
161080KS1
161080KS2
161080KS3

Lyckat trygghetsarbete ger studiero

Trygghet under hela skoldagen är en förutsättning för ett gott lärande. På Karlbergsskolan i Vallentuna har man genom att arbeta med trygghets- och värdegrundsfrågor på flera nivåer kommit långt. Här kan eleverna i lugn och ro koncentrera sig på att lära och utvecklas.

– Det är oerhört viktigt att alla på skolan, både barn och vuxna, är inkluderade i trygghetsarbetet, säger Karin Oldfield, rektor på Karlbergsskolan.

Här är eleverna sällan ensamma. I alla gemensamma utrymmen och på skolgården finns en vuxen som genast kan ingripa om en konflikt skulle uppstå.

– Det ingår i det värdegrundsprogram som jag infört och där finns också skolans regler detaljerat beskrivna. Det handlar till exempel om hur man går ut och in i skolans olika salar och om hur vi talar och beter oss mot varandra, berättar Karin.

Hon är fast övertygad om att tydlighet och samstämmighet är avgörande faktorer. En förstelärare har det övergripande ansvaret för värdegrundsfrågor, och varannan vecka presenteras nya värdeord vilka man sedan på olika sätt arbetar med. Självfallet inkluderas även fritids i trygghetsarbetet.

– Eleverna måste känna trygghet under hela sin skoldag och vi har en oerhört duktig fritidssamordnare vars huvudsakliga arbetsuppgifter består i att underlätta samarbetet mellan fritids och skola, säger Karin.

Även vårdnadshavarna är nära inkluderade i arbetet. Skolan arbetar för att hem och skola ska vara överens, det är viktigt för elevernas känsla av trygghet och förståelsen för den värdegrund skolan har. På Karlbergsskolan finns ett föräldraråd där fortlöpande dialog sker.

Karlbergsskolans ledord är kunskap, kreativitet och kultur. Eftersom skolans primära uppgift är elevernas kunskapsutveckling arbetar man med att nå skollagens och kursplanernas mål på flera olika sätt. Karin menar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för hur väl eleverna lyckas i skolan.

Skolan har exempelvis en lärare som är dataingenjör i botten. Hans kunskaper gör att de har möjlighet att ligga i framkant gällande IT. Skolan har bland annat köpt in robotar som ska användas för att lära eleverna att programmera.

Kreativitet och nytänkande uppmuntras. Lärarna testar och utvärderar undervisningsmetoder medan eleverna experimenterar med olika sätt att lösa uppgifter.

– Här lär vi av varandra och min uppgift som rektor är att se till att det finns utrymme för kollegialt utbyte. Genom att lyfta och synliggöra lärarnas kompetens ökar vi kunskaperna hos alla.

2016-01-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies