Dela artikel

Med en förebyggande helhetssyn på människan

Nystartade Brain and Body Consulting förebygger stress och guidar i stresshantering på företag och individuellt. Repertoaren för att mota en av vår tids vanligaste folksjukdomar är bred – Marita, Sofie och Linnea håller föreläsningar, kurser i mental träning och avslappning, samtal med individuella handlingsplaner och kan dessutom en rad olika massagetekniker.

Stress- och avslappningsterapeuterna Marita och Sofie har inte bara en bred behandlingsmeny – de ser också till hela människan. Här hänger tanke, känsla och handling ihop.
    – Det handlar ofta om att förändra ett beteende. De flesta vet att man behöver dra ner på tempot och hitta nya lösningar när man är stressad, men det är inte alltid så enkelt att se själv när man är mitt i stresskarusellen. Man behöver lära om helt enkelt och det kan man behöva hjälp med, säger Marita Granath som vägleder i att lära om med hjälp av KBT och avstressningsmetoder som mental träning och mindfulness.

Linnea Törnblom är friskvårdsterapeut och kostkonsult och ger kunderna möjlighet att förbättra kosten och bygga upp en bra kondition.
    – Jag gör HPI, hälsoprofilbedömningar och konditionstest, så kallade submaxtest, och kan sätta in olika insatser beroende på resultatet, berättar hon.
    Dessutom kan Brain and Body Consulting erbjuda rent kroppslig avslappning i form av massage – avspänningsmassage, cirkulationsmassage och mikromassage.

2014-01-02