Dela artikel

Med koll på energi och industri

Konsultföretaget Kjell Bohmgren Kunskapsservice ägnar sig sedan 1996 åt utbildning, riskanalys och maskinsäkerhet. Den röda tråd som löper genom verksamheten är industri och energi. Ett omfattande nätverk har byggts upp genom åren och skapar möjligheter att anta även de utmaningar som större projekt bjuder på.


Elektroingenjör Kjell Bohmgren, som står bakom verksamheten, har varit verksam i energibranschen långt innan han startade eget. Efter elkrafttekniska inriktningen på KTH följde några år på Vattenfall och Kjell kom senare att arbeta som projektledare och lärare i ett utbildningsföretag. Här slipades det pedagogiska och förmågan att kunna sätta sig in i en kursdeltagares situation.
– Undervisningen är en av de yrkesroller som jag trivs bäst i, säger Kjell som undervisar i industriell elteknik, elkraftteknik, CE-märkning och maskinsäkerhet och kan anpassa utbildningar enligt efterfrågan och behov.
I kundkretsen på undervisningssidan hittar vi bland annat Teknologisk Institut och STF Ingenjörsutbildning.

Riskanalyserna kan handla om planering, genomförande och dokumentation av det säkerhetsarbete som krävs enligt gällande lag. När det kommer till maskinsäkerhet kan Kjell utföra uppdrag som rör bland annat maskindesign, CE-märkning, bruksanvisningar och skyddsanordningar. Små maskinbyggare som inte tjänar på att ha denna kompetens i företaget utan hellre satsar på kärnverksamheten, liksom tillverkande industrier som gör förändringar i de egna maskinerna, brukar koppla in Kjell för att försäkra sig om att allt är säkert och fungerar enligt regelboken.
– Jag ger mig gärna in i projekten i ett tidigt skede för att kunden ska slippa göra om allt från grunden om något inte stämmer, det blir den mest effektiva resan.

2013-04-10