Dela artikel

Med kunden och miljön i fokus

Ett bygge eller en verksamhet kan ofta kräva miljötillstånd. Tekniska konsultföretaget UVAT är specialiserat på mark- och vattenfrågor och går in och hjälper till med det som behövs. Det kan exempelvis omfatta projektering, utredningar och tillståndsansökan.

– Vi arbetar mot olika branscher. Typiska uppdrag handlar om miljötillstånd för täkter av olika slag, deponier eller föroreningar i mark och vatten. Vi jobbar även med vatten- och avloppslösningar, speciellt utanför kommunernas VA-områden. Vattenförsörj-ning och grundvatten är en annan specialitet, säger Arne Löf, vd och grundare av UVAT AB.
   Företaget arbetar främst i Gävleborg, Västmanland och Uppland, men har även gjort uppdrag från Skåne till Norrbotten.
   – Gemensamt för alla uppdrag är att det innefattar dialog med vår uppdragsgivare så att vi gör rätt saker, med rätt kvalitet och i rätt tid. Ofta hittar vi lösningar tillsammans som inte bara minskar miljöpåverkan utan som även gör verksamheten mer effektiv. Konkret görs nästan alltid besök och undersökningar på plats, provtagning och analys och inte minst samråd med olika myndigheter och kringboende, förklarar Arne.

Arne startade företaget för 16 år sedan efter att ha arbetat i konsultbranschen som anställd i tio år. I dag har en stor del av arbetet miljöanknytning.
   – Vi är tekniska konsulter och inga jurister, men de flesta uppdrag vi gör är styrda av lagar och vi är därför väl insatta i miljölagstiftningen.

2014-01-04