164035 AB2
164035 AW1
164035 AB2
164035 AW1

Med trygg och tillgänglig barnhälsa i fokus

På uppdrag av Stockholms läns landsting öppnades Anwar barnläkarmottagning för ett år sedan i Kista. Här samlas personal med gedigen kompetens och lång erfarenhet av barnsjukvård – såväl i Sverige som utomlands. För att kunna tillgodose alla människors rätt att känna trygghet i mötet med vården finns flera av de språk som talas i Kista representerade bland personalen.

Till Anwar barnläkarmottagning kommer patienter från bland annat Kista, Sollentuna, Sundbyberg, Rinkeby, Tensta, Husby och Järva. Men alla barn som är i behov av vård är välkomna. Ett av huvudsyftena med mottagningen är att avlasta sjukhus samt andra läkarmottagningar i närheten. Stockholm är en växande stad och för att människor ska slippa vänta på rätt sorts vård behövs fler mottagningar. Det krävs ingen remiss för att få vård på mottagningen och alla besök är kostnadsfria, då Anwar barnläkarmottagning drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting.


– Vi undersöker, diagnostiserar och behandlar en mängd olika tillstånd och sjukdomar hos barn. De patienter som behöver mer avancerad vård än vad vi kan erbjuda remitterar vi till Astrid Lindgrens barnsjukhus, berättar Abdulkarim Al-Hamadawi, erfaren barnläkare och vd för Anwar barnläkarmottagning.


Med över 30 års erfarenhet av barnsjukvård är han en trygg axel att luta sig mot för alla de föräldrar som oroar sig för sitt barns hälsa.


– Abdulkarim har utbildat sig och arbetat i flera länder. Han känner till sjukdomar som är vanliga i olika delar av världen och det finns nog väldigt lite som han inte har stött på, säger verksamhetschef Adhba Shakir.


Vanliga sjukdomar och tillstånd som patienter söker vård för på mottagningen är astma, eksem, buksmärtor, allergier, matsmältningsproblematik och huvudvärk. Anwar barnläkarmottagning får remisser från sjukhus, vårdcentraler och BVC. De tar även emot lätta akuta fall på drop in-tider. De erbjuder även specialistkompetens inom områden som ADHD och barnobesitas(barnfetma).


– När det gäller ADHD har vi två psykologer som gör utredningar och diagnosticerar, berättar Abdulkarim.

ADHD räknas som ett neuropsykiatriskt funktionshinder och en diagnos är väsentlig för att barnet ska få tillgång till de resurser och hjälpmedel som det har rätt till.


Det andra specialistområdet, barnfetma, är ett accelererande samhällsproblem i dagens Sverige.


– Efter att vi, genom undersökningar och prov-tagning, försäkrat oss om att det inte är sjukdom som ligger bakom fetman behandlar vi i samarbete med dietist och sjukgymnast, berättar Adhba. 


På grund av de hälsofarliga konsekvenserna av övervikt i ung ålder är utbildning av både föräldrar och barn otroligt viktigt. Inte bara ur ett individuellt perspektiv utan även för samhället i stort.


– I familjer där föräldrarna känner till sambandet mellan fetma, kost, aktivitet och matvanor löper barnen mindre risk att utveckla fetma, förklarar Adhba.


Vid Anwar barnläkarmottagning arbetar man enligt övertygelsen om att bemötande är nästan lika viktigt som behandling. Att på alla sätt det är möjligt sprida lugn och trygghet är avgörande för familjernas upplevelse av vården. Man fokuserar på tillgänglighet och öppettiderna är generösa. Man använder sig inte av telefontider utan patienterna är välkomna att ringa när helst mottagningen är öppen.


– Ytterligare en del i vårt trygghetsarbete är att ha personal som talar de språk som talas här.
 I Kista bor nämligen människor från hela världen och långtifrån alla talar svenska. Att gå till läkaren är för många tillräckligt jobbigt, och att då slippa behöva kommunicera med hjälp av tolk är något vi eftersträvar, berättar Abdulkarim.


– Föräldrar känner sina barn bäst och vi tycker inte att de ska nöja sig med att läkaren säger åt dem att barnet blir bra om det får vila. Om de fortfarande är oroliga för barnet ska de inte ge sig förrän de känner sig trygga i att ha fått rätt hjälp, säger Adhba.


Föräldrar som känner trygghet och förvissning om att de fått professionell vård har bättre förutsättningar att ta hand om sitt barn på bästa sätt.


På Anwar barnläkarmottagning är det viktigaste att varje patient lämnar kliniken i vetskap om att de blivit väl omhändertagna, har fått rätt vård och är nöjda. Att man har rätt att byta läkare eller vårdcentral om man inte är nöjd också något viktigt att känna till.


När ska man då söka vård?

– Man ska ringa 1177 för rådgivning så fort man är orolig. Symtom som man absolut ska uppsöka läkare för är feber i mer än tre dagar utan förklaring, att barnet inte kissar på flera timmar, kräkningar som inte upphör, snabb andhämtning eller att barnet verkar slött och inte vill äta eller dricka, säger Abdulkarim.


Han om någon borde veta.

2016-09-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies