157053 SS
157053 SS0
157053 SS1
157053 SS
157053 SS0
157053 SS1

Minskad stress och ökad trygghet med fjärdelärare

Sågtorpsskolan ligger idylliskt vid vattnet på gränsen mellan Nacka och Värmdö. Här är man specialister på att nyttja möjligheten till lärande i två vitt skilda miljöer – dels den närliggande naturen, dels med hjälp av den senaste tekniken. Rektor Gunilla Winberg och biträdande rektor Maria Rudling vill tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare skapa en skola där man tar tillvara på alla de kompetenser människor bär inom sig.

Sågtorpsskolan är en skola för elever i förskoleklass upp till årskurs sex. Skolans natursköna och lite avsides läge utnyttjas flitigt.

– Vi har bland annat två fritidsavdelningar som är utomhus hela tiden. De lagar mat över öppen eld, fångar kräftor i bäcken, lär sig om allemansrätten och de har precis fått lov att bygga en koja i skogen härintill, berättar rektor Gunilla Winberg engagerat.

På skolan går 550 elever och arbetar 70 medarbetare. Vuxentätheten såväl som andelen behöriga lärare är därmed hög. I sin strävan att skapa en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning där lärare trivs har man genomfört en rad förändringar.

– Lärarnas kunskaper och erfarenheter är viktiga för skolan, därför har vi en nyinrättad pedagogisk utvecklingsgrupp där vi för en dialog om det goda lärandet och lyfter fram bra exempel på lyckad undervisning och andra pedagogiska framgångsfaktorer, förklarar Gunilla Winberg.

De har också infört något som kallas fjärdelärarsystem vilket innebär att resurser har frigjorts för att tillsätta en fjärde lärare i varje årskurs.

– De respektive årskurserna är bäst lämpade att själva bestämma hur den fjärde lärartjänsten ska användas för att passa just deras behov. Vissa har till exempel valt att skapa mindre grupper, andra satsar på att ge stöd i form av extra anpassningar inom det ordinarie sammanhanget, även för de som behöver större utmaningar, säger Gunilla Winberg.

Det övergripande och långsiktiga målet är att öka bildningsresultaten och att se till att eleverna lämnar Sågtorpsskolan med en bra utbildning i ryggen.
Reaktionerna på det nya systemet har varit positiva. Både bland, lärare, elever och vårdnadshavare.

– För alla parter har den fjärde lärartjänsten minskat stressen och ökat tryggheten. Lärarna kan till exempel planera lektioner tillsammans, täcka upp för varandra vid kortare sjukdom vilket gör att eleverna blir tryggare, berättar Gunilla Winberg.

– Lärarnas möjligheter att samarbeta och lära av varandra har också ökat, fyller Maria Rudling i.

Det är tydligt att de båda är stolta över sina medarbetare på skolan.

– Vi försöker förmedla att man ska brinna för sin skola, men man ska inte brinna upp, säger Gunilla Winberg och Maria Rudling.

Ytterligare en förändring har genomförts för att hjälpa lärarna i sitt elevvårdande arbete och för att ytterligare öka tryggheten på skolan.

– Vi har skapat ett öppet forum för samverkan mellan elevhälsan och lärare. Hit kan lärare ta med sig specifika elevfrågor vilket har resulterat i att ett massa onödigt pappersarbete lyfts från lärarnas axlar och eleverna och lärarna har samtidigt fått snabbare och mer effektiv hjälp, berättar Gunilla Winberg.

Sågtorpsskolan har kommit långt när det gäller att integrera IT i undervisningen. På skolan har vi ett IT-råd som träffas regelbundet. Gruppens uppdrag är bland annat att ta fram och uppdatera skolans handlingsplan för IT, dela med sig, inspirera, stötta och sprida sina kunskaper ut till arbetslagen, säger Maria Rudling som är mycket nöjd med den nya organisationen.

I början fokuserade vi på att lära oss att använda datorernas alla funktioner och verktyg. Idag är IT som redskap för lärande integrerat i den övriga verksamheten och bidrar i kombination med mer traditionella metoder till ett ökat lärande. Med hjälp av ett strukturerat och välplanerat arbete skapas gemensamma plattformar och goda förutsättningar för samarbete mellan lärare och elever.

– Att vi arbetar med IT är avgörande för vår möjlighet att erbjuda en likvärdig utbildning och det är också vårt uppdrag enligt de nationella styrdokumenten, konstaterar Gunilla Winberg som tycker att det är viktigt att skolan fortsätter med den teknikbaserade delen av undervisningen.

Visioner för Sågtorpsskolan är främst att bevara och förvalta dagens trivsamma och väl fungerande skola.

– Det är viktigt att stanna upp och njuta av det vi har och inte bara vara på väg någonstans hela tiden, ler Gunilla Winberg men poängterar samtidigt att det inte är detsamma som att stanna i utvecklingen.

Allt arbete ska, enligt henne, ha ett syfte och eleverna ska alltid känna lugn, trygghet och glädje, då ges också de bästa studieförutsättningar.

2015-11-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies