165053 BS2
165053 BS
165053 BS2
165053 BS

Modern skola i spännande utvecklingsfas

På Bällstabergsskolan i Vallentuna vistas dagligen nästan 600 personer och i de moderna lokalerna pågår just nu ett intensivt utvecklingsarbete. Trots det präglas miljön av lugn, småskalighet och trygghet – hos både elever och personal.

Bällstabergsskolan har sammanlagt 520 elever, där åldersspannet är brett. Denna bredd var en av anledningarna som lockade Marie-Louise, när hon för några månader sedan lämnade en anställning i Järfälla för att i stället arbeta som rektor i Vallentuna.


– Det kändes roligt att både få vara med och lägga grunden och att få finnas med eleverna hela vägen, förklarar hon. 


På skolan arbetar Marie-Louise nära de tre biträdande rektorerna, varav två finns på plats vid vårt besök – Bobo Börjesson, som ansvarar för årskullarna 4-9, samt Susanne Åström, biträdande rektor för fritids, förskola och lågstadieklasserna. 


Skolan ligger vackert omgivet av natur i alla väderstreck. Nya besökare brukar reagera på just lugnet som råder här. Byggnaden stod färdig 2002, vilket märks när man går runt i de moderna lokalerna. Det är ljust, trivsamt och man har lyckats skapa en känsla av att verksamheten är mindre än vad den egentligen är. 


En del av förklaringen ligger i planlösningen. Genom att undvika stora salar och fokusera på transparens, med mycket fönster såväl ute som inne, skapar man en harmonisk miljö som främjar trygghet och trivsel för alla. Klasserna är också små, med max 20 elever per klass upp till årskurs fem.


165053 BS0


Spännande utvecklingsfas

Lugnet till trots så händer mycket på Bällstabergsskolan. Verksamheten befinner sig för tillfället i en spännande och intensiv utvecklingsfas, avslöjar Marie–Louise. Utvecklingsområden inkluderar såväl den rena undervisningen, som arbete med kollegialt lärande och med skolans värdegrund. Målet är att fortsätta utveckla Bällstabergsskolan som lärande organisation, berättar ledningen. 


Rent konkret handlar det till exempel om att främja dialog inom personalen. En stor del av lärarna är nyrekryterade och i personalstyrkan finns, utöver flertalet förstelärare, nu också en lektor inriktad på utomhuspedagogik.  


– Med mycket ny personal är det viktigt att förtydliga vår röda tråd, konstaterar Bobo och berättar att man just startat ett projekt där skolans ämneslärare i de yngre årskullarna träffas veckovis och samtalar kring hur man lär ut läsning och matematik. 


– Vi vill skapa en samsyn, men också utbyta erfarenheter, inspireras och lära av varandra. Lärarna sitter på en otrolig kompetens. Nu vill vi omvandla visionerna hos personalen till konkreta åtgärder, fyller Marie-Louise i. 


165053 BS1


Många tekniska hjälpmedel

Arbetet med att förtydliga den röda tråden innefattar också digitala hjälpmedel. Bällstabergsskolan har redan från start kännetecknats av ett modernt arbetssätt. Apple TV och whiteboard finns i alla lokaler och man gick i bräschen för att inkludera surfplattor i undervisningen. 


Utmaningen framåt är dels att komplettera med fler tekniska lösningar som passar skolans elever, samt att säkerställa att de tekniska verktygen används på bästa sätt. 


– Det kommer nyheter hela tiden. Vi arbetar för att ta reda på hur digitalt lärande bäst kan hjälpa barnen, speciellt de med särskilda behov, säger Susanne. 


Man har satsat stort genom att anställa två pedagoger i varje klass, från förskoleklasserna till årskurs två. Detta möjliggör undervisning i halvklass, vilket både barn, personal och föräldrar uppskattar mycket, berättar hon. 


165053 BS3


Omfattande trygghetsarbete

Nyckeln till lärande är trygghet, det är man överens om. Bällstabergsskolan har under det senaste året gjort ett omfattande arbete, där man sett över sådana områden som kan inge känsla av otrygghet – till exempel omklädningsrum och toaletter. Man arbetar också kontinuerligt med kurator och kamratstödjare. 


Men tryggheten hos eleverna börjar alltid hos de vuxna. Här finns också kompetenta pedagoger som med moget ledarskap skapar goda relationer med barn och ungdomar. 


– Genom att skapa en miljö där elever och personal känner sig trygga motverkar vi också mobbning och kränkande behandling, påpekar Marie-Louise. 


I och med den digitala utvecklingen har det tillkommit en ny arena för mobbning – internet. Bällstabergsskolan införde därför nyss ett mobilförbud under lektionerna, i syfte att främja lugn och studiero bland eleverna. Förbudet har mötts av övervägande positiva reaktioner, berättar Bobo. 


Samtidigt satsar Bällstabergsskolan på att inkludera eleverna i undervisningen, för att skapa – och bibehålla – en lust att lära.  


– Alla lär sig på olika sätt, vi vill anpassa undervisningen till varje individ. Genom att visa på olika alternativ kan eleven själv vara delaktig i undervisningen, säger Marie-Louise. 


Både hon och kollegorna är stolta över skolan, personalen och det arbete som utförs här. Målet med utvecklingsarbetet är, förutom att främja lärande och förbättra kvaliteten för både lärare och elever, också att ge skolan den dragningskraft som den förtjänar. 


– Vi vill vara det självklara skolvalet för alla i södra Vallentuna, säger hon. 

2016-10-21
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies