Dela artikel

Mycket mer än bara sotning

Skorstensfejarna i Gästrikland startade i mars 2012 i samband med att företaget vunnit upphandlingen av Sandvikens och Hofors kommun. Att leverera sotning och utföra brandskyddskontroller samt ventilationsrensning och OVK-besiktningar är företagets fokus – alltid med kortast möjliga varsel.

Såväl privatpersoner som företag utgör Skorstensfejarnas kundkrets. Bland de senare hittar vi de privatägda bostadsrättsföreningarna. Sotarna arbetar även med ventilationsrengöring och teknikerna sköter brandskyddskontroller samt besiktningar. Områdets många vedpannor och kaminer kräver sitt underhåll och inte mindre än 70 procent av Skorstensfejarnas uppdrag utgörs av sotningsuppdrag.
    – Vedpannor brukar sotas tre gånger per år och kaminer sotas vanligtvis en gång per år, förklarar företagets vd Ragnar Eriksson, som har varit verksam i sotarbranschen i 22 år.
    – Eldar man mer än en kubik ved om året ska det göras brandskyddskontroll vartannat år. Både brandskyddskontroller och sotning är lagstadgade åtgärder.
    Allt arbete som utförs av Skorstens­fejarna är förebyggande. Ventilations­arbetet är inget undantag. Dåligt inomhusklimat i bostäder och på arbetsplatser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.
    – Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemet är oftast att rengöra ventilationen. Obligatoriska ventilationskontroller ska utföras på flerfamiljshus, en tjänst som vi tillhandahåller, säger Ragnar.

Att förebygga bränder är givetvis en av företagets viktigaste uppdrag. När Skorstensfejarna har gjort sitt gäller det för fastighetsägaren att elda enligt de föreskrifter som finns för eldstaden för att brand inte ska uppstå. Den vanligaste brandorsaken är att man tar tillvara på askan för snabbt.
    – Askan kan glöda i två till tre dygn, något de flesta inte är medvetna om. Vi ser ofta brännmärken hemma hos folk som har orsakats av att man tagit hand om askan för snabbt, säger Ragnar och påminner om vikten av att ha en brandvarnare hemma.

2013-12-30