165106 ÄS
165106 ÄS0
165106 ÄS1
165106 ÄS2
165106 ÄS
165106 ÄS0
165106 ÄS1
165106 ÄS2

Naturen en plats för både lärande och lek

En myrstack, en rävlya och ett träd fullt av kåda – i naturen finns alltid något att upptäcka. På Ängsbyns, Skogsbyns och Backabyns förskola i Båstad arbetar man med Friluftsfrämjandets Mulleverksamhet, ett arbetssätt som ger barnen möjlighet att leka och lära för livet, tillsammans med kunniga och engagerade pedagoger.

– Mulleverksamhet är perfekt för upplevelsebaserat lärande som är ett av förskolans uppdrag, säger Berit Hjalmarsson, förskolechef för Ängsbyns, Skogsbyns och Backabyns förskola, som själv sedan många år är intresserad av utomhuspedagogik. 


Under de senaste åren har Berit märkt av samma intresse hos pedagogerna, något som naturligtvis gläder henne. 


– Initiativet till att arbeta på det här sättet kommer från pedagogerna själva, men jag har självklart uppmuntrat dem, säger hon. 


En av dem som står bakom Mulle-initiativet är förskollärare Petra Nilsson, som arbetar på Ängsbyns förskola. Tillsammans med Emma Lund Hervén, förskollärare på närliggande Skogsbyns förskola, valde hon för några år sedan att fördjupa sig i utomhuspedagogik och så småningom Mulle. 


– Jag brinner verkligen för utomhuspedagogik och märker att det smittar av sig till barnen, berättar hon.


Skogsbyns och Ängsbyns förskola ligger båda i Förslöv. Backabyns förskola ligger i Grevie och här arbetar förskollärare Bettina Bellman med Mulleverksamheten. 


– Vi pratar bland annat om Mulles kompis Laxe. Han lär oss om havet, som vår förskola har nära till, säger hon. 


De tre pedagogerna har tillsammans med några kollegor genomgått Friluftsfrämjandets utbildning.


Mindfulness med Mulle

Utgångspunkten för allt man gör är läroplanen, och arbetet med Mulle är väl integrerat med den övriga förskoleverksamheten.


– Mulle är ett utmärkt verktyg och stöd i förskolans lärandeuppdrag. Vi tar med oss det vi lär oss i skogen tillbaka till förskolan och tvärtom, säger Berit och de tre pedagogerna instämmer. 


Utflykterna i skog och mark stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet som i sin tur ger goda möjligheter för lärandet. 


– I skogen finns inget färdigt material. I barnens ögon blir en stubbe till en bil eller en pinne till en häst, säger Emma med ett leende. 


Vistelsen utomhus ger både barn och vuxna möjlighet att få befinna sig i nuet för en stund – något som är extra viktigt i dagens samhälle. Genom att tillbringa mycket tid utomhus och fokusera på nuet hoppas man kunna förebygga både stress och annan ohälsa, orsakad av bland annat för mycket stillasittande.


– Vårt mål är att ge barnen både kunskap om naturen, miljömedvetenhet och en känsla för hur skönt det är att vara ute, säger Petra.


I de större barngrupperna låter man halva gruppen gå iväg ut i naturen och andra halvan stanna kvar på förskolan. Uppdelningen i mindre grupper gynnar alla, konstaterar pedagogerna. 


– I en mindre grupp får barnen bättre förutsättningar för både lek och lärande. De får bättre plats att röra sig, pedagogerna har lättare att se och bekräfta varje barn samt ta tillvara barnens intresse vilket bland annat bidrar till att konfliktsituationerna minskar. Både de och vi slappnar av, säger Emma. 


Upp för Mulletrappan

Arbetssättet med Mulle kan liknas vid en trappa, där varje steg leder vidare till nästa. Första steget handlar om att skapa trygghet, vilket är en förutsättning för både lek och lärande. Pedagogerna arbetar med fasta rutiner för varje skogsbesök och tar gruppen först till en basplats, där man inleder med en samling. Man arbetar med bildmaterial av olika slag, samt andra återkommande aktiviteter, som till exempel sånger och lekar. 


Trygghet handlar även om att kunna klä sig rätt efter vilket väder som råder. På förskolan arbetar man därför exempelvis med experiment kring kyla och värme, för att nå målet med att varje barn ska veta hur man klär sig lagom varmt och funktionellt. 


Verksamheten i skog och mark utgår från varje förskolas närområde och barnens intresse. Genom att tillsammans iaktta omgivningen lär man sig om allt från skogens djur och växter, till årstider, kartor och vikten att värna om miljön.


En död fågel eller en blomma på marken ger upphov till spännande diskussioner och möjlighet att lära sig genom olika upplevelser. Pedagogerna arbetar sedan med att visa på samband och diskutera människans roll i naturen, till exempel genom att studera kretsloppet. Alla förskolorna samarbetar med organisationen Håll Sverige rent och man plockar självklart upp allt skräp man hittar längst vägen, något som också möjliggör sådant som materiallära, sopsortering och återvinning.


– Vårt mål är trygga, friska individer som utforskar sig själva och sin omgivning och blir en del av ett hållbart samhälle, sammanfattar Petra. 


Emma nickar instämmande och poängterar att skogsutflykterna inte är enda sättet att arbeta med Mulle: 


– För de yngsta kan trygghet och utforskande av naturen ske på förskolans gård. 


Tillbaka på förskolan ägnar man en stund åt reflektion över dagens upplevelser och dokumenterar vad man lärt och sett, för att vid ett annat tillfälle kunna minnas och ha ett underlag för barnens fortsatta utveckling och lärande.


För pedagogernas del innebär Mulle att man upplever och lär tillsammans med barnen, både på förskolan och ute i skogen. 


– Det man lär sig med kroppen fastnar i knoppen. Forskning visar att de som får vistas i naturen som små, hittar tillbaka i vuxen ålder. Våra barn får de här kunskaperna med sig för livet, avslutar Bettina. 

2016-10-14
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies