191022 NY2
191022 NY1
191022 MS2
191022 NY3
191022_NYNY
191022 NY2
191022 NY1
191022 MS2
191022 NY3
191022_NYNY
Dela artikel

Sitter din BRF på ett outnyttjat kapital?

Har din BRF en outnyttjad yta? Sälj den till Make Space som konverterar den till bostad och förser din BRF med både nytt kapital och framtida nya månadsintäkter samt en tryggare miljö runt fastigheten.

       Make Space är en nytänkande "konverteringsbyrå" som fått mycket uppmärksamhet i media för sina lägenheter. Genom en kreativ och stark vision ger MAKE SPACE bostadsrättsföreningar möjlighet att konvertera outnyttjade ytor till unika lägenheter. Ett bra sätt att stärka ekonomin i din BRF. 

       – Om ni har en outnyttjad yta eller en lokal i form av exempelvis ett gammalt kontor/butik, el likn. kan vi hjälpa dig att se vilka förutsättningar som finns för att bygga om detta till en eller flera lägenheter, säger Åke Pettersson, grundare av Make Space. Det kan vara många ytor i en förenings fastighet som inte används effektivt idag. 


Lämna över ansvaret

Make Space köper lokalen av BRF:en, genomför ombyggnationen och säljer sedan sen den färdiga lägenheten. 

       – Vi tar ansvar för allting och lämnar garantier till din BRF som gäller för ombyggnation. I slutändan är det Stadsbyggnadskontoret som säger ja eller nej till bygglovet, men vi kan regelverket, tittar på detaljplanen och vet vilka krav som ställs. 

       Grundförutsättningen för att kunna bygga om till boyta är att vi behöver säkerställa att vi kan tillmötesgå alla krav som ställs enligt BBR (Boverkets byggregler), berättar Åke vidare. Det handlar om takhöjd, ljus och tillgänglighet, det vill säga att kunna ta sig in och ut ur lägenheten med rullstol med mera. Detta går att lösa på olika sätt genom att öppna upp fasad för att sätta in fönster, dörrar eller och med ramper och eventuella trapphissar. Allt beroende på vilken nivå lokalen befinner sig. En viktig del i vår process är att utvärdera och titta på olika lösningar. 


191022 MS5


Lyckad konvertering i Bromma


– Vårt senast genomförda projekt var ett samarbete med en BRF i Bromma. Tre garage som tidigare använts av en målerifirma som lager och kontor. Den totala golvytan mätte 74 kvadratmeter. Vi byggde om ytan till två lägenheter på 46 respektive 28 kvadratmeter. En av lägenheterna fick en ny ingång via trapphuset. Den andra fick en ingång via den befintliga dörren till den före detta cykelkällaren. Vi anlade uteplatser utanför de båda lägenheterna som också fick nya fönsterpartier och dörrar, istället för garageportarna. Båda är nu sålda och tillträddes nu i november. Ett mycket lyckat samarbete med både nöjda lägenhetsinnehavare och en mycket nöjd BRF. 

Barbro Morberg, ordförande i bostadsrättsföreningen Diktsamlingen i Bromma säger:

       – Medlemmarna i vår bostadsrättsförening var mycket tveksamma till en början. Det var ett stort projekt, men flera ansåg ändå att vi kunde göra detta själva. Vi kallade till en extrastämma och beslutet blev att gå vidare med en extern aktör. Vi fick förtroende för Make Space och Åke direkt, vilket stärktes genom att vi talade med några av de referenser han angett, berättar hon. Första gången jag såg resultatet blev jag stum. Alla medlemmar är väldigt nöjda, även de som visade starkt motstånd från början. Make Space samarbetar med en mycket duktig entreprenör, arkitekt och dylikt. Hela föreningen är mycket glada över att vi gjorde detta.
Hyra ut, bygga om eller sälja?

En bostadsrättsförening som har outnyttjade lokaler brukar ställa sig tre frågor:

Ska vi hyra ut lokalen? Ska vi bygga om lokalen? Ska vi sälja lokalen? 

       – Ofta är detta lite ”ruffa” lokaler, säger Åke, som på något vis behöver renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut. Det är klart att en förening kan driva projektet själva och göra en egen upphandling med en entreprenör som bygger men oftast baseras en BRF på ideellt arbete och att göra lägenhet av en yta kräver en hel del jobb och inte minst, en stor investering. Det ligger med andra ord ett stort ansvar på en BRF-styrelse och delvis är det riskfyllt (ekonomiskt) att driva ett byggprojekt själva. 


Vinsten med att konvertera

Ytorna i en fastighet kostar pengar oavsett om de nyttjas eller inte. Tomma ytor ger inga hyresintäkter och ska fortsatt underhållas, värmas upp samt städas. Att konvertera en lokal till en lägenhet ger ett ekonomiskt tillskott till föreningen samt framtida månadsintäkter som möjliggör att BRF:en kan investera för framtida underhåll eller lösa delar av befintliga lån. En lågt belånad fastighet och dess lägenheter stiger i värde på bostadsmarknaden. Mörka fönster eller dystra fasader får mer liv och rörelse av såväl fönster, dörrar och uteplatser med fasadbelysning som de boendes aktivitet. Ytterligare en aspekt att beakta. Ökad trygghet runt fastigheten och ökad trivselfaktor. 


Fyra värdefulla tips till din BRF:

  • Outnyttjade ytor är ett värde som bör tas om hand, vilket tillför kapital till din BRF. 
  • Bjud in rätt aktör som kan utvärdera projektet utifrån de förutsättningar som finns och som kan komma med ett tydligt prospekt/bud. 
  • Kolla upp referenser. Kontakta tidigare samarbeten med bostadsrättsföreningar. Kolla även upp hur resultatet blev i tidigare producerade lägenheter. 
  • Välj rätt aktör. Tryggheten och kvaliteten är viktig. Välj en aktör som bevisligen sköter sina projekt ”by the book”.
2018-12-20

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies