166056 PS6
166056 PS5
166056 PS 1.4
166056 PS1.5
166056 PS6
166056 PS5
166056 PS 1.4
166056 PS1.5
Dela artikel

Skolan är en biljett till en lyckad framtid

Efter flera års hårt och målinriktat arbete placerar sig Påarps skola i Helsingborg på den övre delen av listan över skolor med gymnasiebehöriga elever. För att lyckas nå dit har all personal arbetat för att öka elevernas medvetenhet om goda skolresultat som en biljett till en framtid präglad av frihet och valmöjligheter.

– Påarps skola var för cirka fem år sedan en skola med ganska dåligt rykte och låga genomsnittliga betyg. Nu ligger elevernas resultat i kärnämnena svenska, engelska och matte en bra bit över snittet i Helsingborg, berättar Thomas Wilton, rektor på Påarps skola, stolt. 


Han beskriver sig själv som en ledare med tydliga krav och höga förväntningar, och han tror att han också uppfattas så av personal och elever.


– Jag är väldigt säker på vad jag vill och vad som är mitt främsta uppdrag som skolledare. Jag ska fungera som pedagogisk ledare och garantera att eleverna får den undervisning de har rätt till, förklarar han. 


Thomas tillägger att han hela tiden arbetar med ambitionen att stärka sina medarbetare och se till att de i sin tur orkar inspirera och motivera eleverna. Tidigare har han bland annat arbetat som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten – något han har haft stor nytta av i sitt skolutvecklande arbete.


Han poängterar att de lärare som väljer Påarps skola som arbetsplats behöver drivas av ett stort engagemang för eleverna. Här måste man ha en stark vilja och en väl utvecklad medvetenhet om varför man jobbar på skolan. 


– Det är vårt uppdrag att se varje elev och se till att de får allt som de behöver för att utvecklas maximalt. Samtidigt måste vi arbeta med skolan som helhet och skapa gemenskap, kamratskap och trivsel, förklarar Thomas. 


166056 PS1.6


Utmaning att skapa helhet

Som ledare för en skola med 510 elever, från förskoleklass till och med årskurs nio, är det en utmaning att skapa en helhet, en medvetenhet om varför skolan är viktig och en förståelse för hur allt man lär sig hänger ihop. Thomas uppmuntrar undervisning över ämnesgränserna och arbetar för att utveckla ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.


– Föräldrarna är väldigt viktiga för hur eleverna ser på skolan och den kunskap vi förmedlar. Genom att informera och utveckla rutiner för delaktighet har vi fått många med på tåget, säger han. 


Ytterligare ett sätt att skapa meningsfullhet och helhet är att på ett medvetet sätt använda sig av digitala verktyg i undervisningen. 


– Digitala arbetsformer underlättar kommunikation, ger oss tillgång till omvärlden och hjälper eleverna att samla allt undervisningsmaterial på samma ställe, förklarar Thomas. 


En avgörande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan är en medvetenhet om varför man ska lära sig. Eleverna måste tränas i att förstå hur de kan använda sina kunskaper samtidigt som de lär sig. De ska känna till skolans uppdrag och känna att de har inflytande men också ett stort ansvar för sin egen kunskapsutveckling. 


166056 PS1.2


– Kunskap är roligt att ha men vägen dit kräver arbete och det behöver man lära sig att acceptera, säger Thomas. 


Han är övertygad om att lärare som samverkar och arbetar tillsammans har större möjlighet att påverka sina elever i positiv riktning och se till att eleverna utvecklas till tänkande och reflekterande individer som är redo att möta livets utmaningar.


– Att arbeta som lärare innebär också att man har ett stort ansvar för det arbetssätt man väljer. Man måste kunna formulera sina motiv och vara beredd att utvärdera och omarbeta sina metoder, konstaterar Thomas och tillägger att eleverna har rätt att mötas av tydliga lärare med väl formulerade krav. 


Även lärare har rätt att mötas av en tydlig ledning och ett samarbete präglat av delaktighet. 


– Vi ska gemensamt se till att uppfylla vårt uppdrag, säger han.


166056 PS1.1


Drivs av att se elevernas utveckling

Påarps skola erbjuder sina elever och lärare olika möjligheter för pedagogisk variation. Här finns allt man behöver för ett meningsfullt och helhetsinriktat lärande. 


– Vi har sporthall, multiarena, ytor med konstgräs, stora grönområden inpå knuten och naturligtvis inomhuslokaler anpassade för alla aktiviteter, berättar Thomas.


På Påarps skola kan man välja att arbeta med inriktning mot idrott och hälsa eller teater och musik inom ramen för elevens val. Syftet är bland annat att eleverna ska få möjlighet att visa vad de är bra på och att de ska kunna använda och få glädje av dessa uttrycksformer i andra sammanhang. 


– Det är ibland väldigt känslosamt att arbeta här, säger Thomas. 


Han är märkbart rörd när han berättar om hur det är att få bevittna elevers positiva utveckling.


– På elevens val arbetar vi med ett projekt som varje år utmynnar i en musikteater som eleverna uppför inför andra elever, föräldrar och andra intresserade, berättar han. 


En av de agerande var en elev i årskurs nio som efter föreställningen helt spontant berättade för publiken om sin personliga resa från att ha varit en blyg och osäker tjej till att ha en av huvudrollerna i föreställningen och hur tacksam hon var för att ha fått den möjligheten.


– Att få vara med om hur unga människor utvecklas på det sättet är en ynnest och något som driver mig i mitt arbete som skolledare, säger Thomas Wilton.

2016-12-06

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies