Dela artikel

Ställnings- och balkongbygge med jävlar anamma

Man måste ha lite järnspett i ryggen om man ska hålla på med tunga arbeten eller vara i byggbranschen över huvud taget. Det menar Toni Savolainen som döpt sitt ställnings- och balkongbyggarföretag till Rautakanki Ryggrad – järnspettsryggrad. Att namnet skulle vara en blandning av finskt och svenskt var en självklarhet.

– Vi är finländare som är verksamma i Sverige, därför passar det bra med en blandning av finska och svenska, konstaterar Toni Savolainen som gärna ser att folk uppfattar humorn och ”jävlar anammat” i namnvalet.

Det har hunnit gå fem år sedan han startade Rautakanki Ryggrad och två år sedan det ombildades till aktiebolag. I dag är man fyra medarbetare.
– Vi tror det är bra att hålla sig till ett lite mindre gäng där alla vet exakt vad man ska hålla på med. När det känns rätt inom gruppen kan det vara dags att ta in någon ytterligare, men just nu är det bra eftersom vi består av två som har kunskapen och två som vill lära sig. Man ska växa långsamt, säger Toni Savolainen.
Inledningsvis fokuserade Toni Savolainen på ställningsbygge. Inte mindre än 4 500 kvadratmeter ställning har företaget och ofta hyrs dessa ut åt de större fastighetsbolagen. Toni Savolainen och hans medarbetare, som alla är certifierade ställningsbyggare, välkomnar att man numer ställer större krav på ställningsmontörer.
– Man måste ha en utbildning och det är bra. Många olyckor beror på okunskap, säger Stefan, som arbetar på Rautakanki Ryggrad.

Under de 14 år som Toni Savolainen arbetade som ställningsbyggare lärde han sig också att bygga balkonger och numer utgör balkongbygget en stor del av Rautakanki Ryggrads uppdrag.

2014-02-20