Dela artikel

System för företag som ger mindre administration

Administration tar upp en stor del av tiden för många företag – oavsett bransch. Därför är det viktigt att ständigt arbeta för att minimera tiden som läggs på administration. För det finns massor av smarta system, lösningar och arbetssätt som gör att mindre tid behöver läggas på administration. För fokus bör istället ligga på själva arbetet istället för att behöva sitta dag in och dag ut med administration!


Tydliga och exakta arbetsordrar

Ett effektivt system för arbetsordrar är ett första bra sätt att spendera mindre tid på administration och ett effektivare arbetssätt. Arbetsordrar ska kunna läggas in i systemet och vara anpassade efter din bransch – oavsett om du jobbar inom byggbranschen, reparation, underhåll eller något annat.


Tidrapportering i app

Tidrapporteringssystem är en annan del där du kan effektivisera och spara mycket tid och möda. Ett system som är passat efter ditt företag och din bransch kan bokstavligen spara timmar dagligen!


Det är viktigt att systemet är användarvänligt, lätt att komma igång i och att det kan användas ute på plats där arbetet utförs. En app underlättar avsevärt så att alla tydligt och klart kan se vad som förväntas av kunden. Ett tidrapporteringssystem ska vara anpassad efter såväl stora som små projekt.


Alltid koll på projekt

Slutligen är ett system för projekthantering en smart sak att ha. Det skapar förutsättningar för att förbättra arbetsprocesser för nästa projekt. I ett Projekthanteringssystem kan ni följa upp, utvärdera och se var tid och pengar allokeras. Också för kunden är ett system för projekthantering viktigt. Då kan kunden se att allt beställt arbete utförts på korrekt sätt i form av en bra översik men också på detaljnivå.


En initial investering som lönar sig

För många är det svårt att komma igång med nya system – det kräver en initial investering av tid och pengar. Men i slutändan är det alltid värt det. Sätt därför av några månader för att implementera system på ett bra sätt och se till att få med alla medarbetare. Det lönar sig i längden!


Sponsrat innehåll

2021-02-26