161098 KS2
161098 KS1
161098 KS0
161098 KS
161098 KS3
161098 KS2
161098 KS1
161098 KS0
161098 KS
161098 KS3

Tillsammans lyfter vi varje barn

I Fullersta rektorsområde i Huddinge finns plats för alla barn. Utgångspunkten är att elever är individer med olika behov, och att skolans roll är att anpassa lärmiljön så att varje elev kan växa och utvecklas.

Fullersta rektorsområde, med sina 950 elever, består av Källbrinksskolan (7–9), Skogskällan (F–6) och Stenmoskolan (F–3).

– Viktiga förutsättningar för lärande och utveckling är att man blir sedd som den man är och bemött utifrån de förutsättningar och förkunskaper man har, säger rektor Annika Einarsson, som tillsammans med tre biträdande rektorer ansvarar för verksamheten i hela rektorsområdet.

– Vår huvudsakliga arbetsuppgift som skolledare är att skapa förutsättningar för allas lärande på skolan, förklarar hon.

För Annika och hennes kollegor är trygghet en grundförutsättning för skolans hela verksamhet. Ledorden är trygghet, kreativitet och lärande.

– Att trygghet kommer som nummer ett är en naturlig följd av att vi anser det vara omöjligt att vara kreativ och att utvecklas om man inte känner sig trygg, förklarar hon.

Innan Annika kom till Fullersta arbetade hon 30 år i Norra Botkyrka, och hon berättar att hon brinner lite extra för barn i behov av särskilt stöd.

– Skolan finns till för alla barn och det är vår främsta uppgift att anpassa resurser, undervisning och bemötande för att alla elever ska utvecklas maximalt utifrån de förutsättningar de har. Vi måste lyfta alla barn, säger Annika med eftertryck.

Biträdande rektor för årskurs 7–9, Elinor Kennerö Tonner, samarbetar med Riksförbundet Attention i projektet Min skola. Projektets huvudsyften är att skapa egenmakt hos elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt att skapa en skola som är tillgänglig för alla.

Projektet ligger till grund för den NPF-säkring som skolan arbetar aktivt med. Att anpassa skolan efter elever som behöver det lilla extra ger alla elever de absolut bästa förutsättningarna att lyckas. I klassrummen finns kognitiva hjälpmedel, som Time Timers, stressbollar och bollkuddar. Skolan erbjuder coachning kring strategier i inlärningen. Vidare arbetar man aktivt med alternativa fysiska lärmiljöer, så som ståbord, pilatesbollar i stället för stolar, rum i rummet och runda bord som underlättar samarbete.

– All personal behöver kunskaper om hur barn med till exempel ADHD eller autism fungerar så att de kan bemöta dessa elever på bästa sätt, säger Annika som understryker att alla yrkeskategorier på skolan spelar en stor roll i barnens utveckling.

På Källbrinksskolan finns en nystartad grupp till vilken man alldeles nyligen välkomnat fem nyanlända och ensamkommande pojkar i årskurs sju till nio. I gruppen arbetar två lärare och två tolkar tillsammans för att ge dessa barn en så god start i Sverige som möjligt.

Till rektorsområdet hör också Gula Villan, en mindre undervisningsgrupp, där personaltätheten är hög och pedagogerna har specialkompetens.

I Fullersta når eleverna höga resultat, och i årskurs 9 är samtliga elever behöriga till gymnasiet. Meritvärdet är högt och skolan präglas av lärande och ambition.

Rektorsområdet har detta läsår satsat på surfplattor i undervisningen och en stor del av eleverna har en-till-enlösning. På högstadiet arbetar pedagoger och elever med iTunes U och Google Apps For Education för att skapa ett modernt och tillgängligt lärande. Arbetet med surfplattor underlättar också kommunikation och feedback.

Annika betonar att respekt för elevernas fritid och ambition att driva en jämlik skola har lett till särskilda riktlinjer för hur pedagoger i rektorsområdet arbetar med läxor och hemuppgifter.

– Det är upp till varje lärare att avgöra vad som behöver göras hemma, men vår grundinställning är att en läxa ska vara väl förberedd och befästa kunskap, berättar Annika och anger multiplikationstabellen och lästräning som goda exempel.

– Alla barn har inte samma möjligheter att få hjälp med skoluppgifter hemma och vi tycker inte att det är vårt jobb att skapa dålig stämning runt middagsborden, säger hon vidare och betonar även barnens rätt att vara lediga, att vila.

Den jämlika skolan handlar också om rätten att få vara sig själv. Bland annat arbetar man med normkritik och funderar kring RFSL:s HBTQ-certifiering för skolor.

– Det skulle kunna vara en naturlig fortsättning på vårt arbete, menar Annika.

I Fullersta är elever och vårdnadshavare nöjda med sin skola. Den grundmurade respekten för barns rättigheter och alla människors lika värde som så tydligt präglar verksamheten skapar trygghet, studiero och som en följd – höga resultat och goda förutsättningar för ett framgångsrikt vuxenliv.

Ytterligare en förutsättning för utveckling och lärande är kosten. Fullersta har eget tillagningskök och tre egna kockar som lagar mat, till stor del baserad på ekologiska råvaror.

2016-01-28
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies