Dela artikel

Tvåspråkig skola med miljötänk

Vittra Rösjötorp International i Sollentuna grundades 1993 och är en av de första skolorna inom Vittrakoncernen. Skolan är tvåspråkig och undervisningen sker både på svenska och engelska. Här vårdar man det mångkulturella och betraktar elevernas olika språk som broar till gemenskap och lärande.

När rektor Lubna Irfan kom till Vittra Rösjötorp för första gången kände hon att hon hittat hem.

– Här möts hela världen! Vi är väldigt olika med olika språk och kulturell bakgrund, men ändå trivs och lär vi av varandra, säger hon stolt.

På skolan går 120 elever från förskoleklass till årskurs sex, samt 70 barn i förskolan. Hela verksamheten är med i Håll Sverige Rents Grön Flagg och man arbetar tematiskt i olika miljöprojekt. Till exempel har man haft en Paper Free Challenge Day och planerar för en Water Free Day.

– Jag brukar säga till barnen att de är flaggbärare. De kan göra världen till en grönare plats, säger Lubna med stolthet i rösten.

Här litar man på barnens kompetens – med all rätt. Till exempel har skolan fått utmärkta resultat på de nationella proven i årskurs sex och alla elever blev godkända. Och liksom i övriga Vittraskolor arbetar man här i sexveckorsperioder.

– Just nu arbetar vi till exempel med genus där målet är att undvika stereotyper och underlätta för flickor och pojkar att mötas i lek, berättar Lubna.

Överlag kännetecknas Rösjötorp av gemenskap, trygghet och respekt för varandras olikheter. Allas lika värde genomsyrar allt arbete.

– Det är viktigt att barnen är medvetna om sina rättigheter. Jag kan inte nog betona att de är vår framtid, säger Lubna.

Skolan har nyligen startat en populär basketprofil ledd av en idrottslärare med en bakgrund som basketspelare från USA.

– Skola och fritids arbetar tillsammans och basket spelas även på fritids. Andra aktiviteter där är Chess Club och Newspaper Club. Fritids är en viktig plats för lärande och barnen ska känna att även eftermiddagarna är meningsfulla och roliga, avslutar Lubna.

2016-01-18