185056 GM4
185056 GM3
185056 GM4
185056 GM3

”Upptäckarglädje –nyckeln till ett livslångt lärande!”

Gluntens Montessoriskola är en idéburen verksamhet. En skola med genomtänkt och genomgripande montessoripedagogik som utgår ifrån barnets lust att lära.

– Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum, säger Margaretha Lindahl biträdande förskolechef på Gluntens Montessoriskola i Uppsala. En pedagogik där barnen ges förutsättning att utveckla alla sina förmågor.


Maria Montessori, italiensk pedagog som levde 1870-1952 och som under sin livstid utvecklade ”montessoripedagogiken”.  I Sverige har pedagogiken funnits sedan tidigt 60-tal.


– Vi rustar ditt barn för framtida studier och vuxenlivet. De utvecklas till självständiga individer med god social förmåga och en vilja att lära, säger Margaretha. Alla våra pedagoger arbetar med samma förhållningssätt, samma pedagogiska mål och metoder. Det är en styrka som ger trygghet åt både barn och föräldrar. 


Margaretha menar att glädje alltid måste vara med i lärandet och att varje barn ska mötas på sin egen individuella nivå, utan att jämföras med varandra. Varje barn får uppleva glädje, trygghet och omsorg.


– Barnet lär av och tar efter oss vuxna. Vi som vuxna lyssnar på barnet, visar dem respekt och tilltro. Det är samma regler som gäller i vuxenvärlden. Förhållningssättet till barnet är därför väldigt viktigt! Som pedagog på Glunten ser man sig som förebild och lägger stor vikt vid hur man tilltalar både vuxna och barn. 


– Vår uppgift är att skapa en stimulerande miljö där barnet vill göra saker. Självständighet är en viktig grund för att bygga en inre trygghet. Alla vet hur glada barn blir när de klarar av saker själva. Maria Montessori myntade uttrycket ”Help me do it by myself”!


En Montessorimiljö är rogivande, vacker och vill stimulera och aktivera så många sinnen som möjligt hos barnet. Den lär barnet att vara medveten och aktsam om miljön, oavsett om det är inomhus eller utomhus. Gluntens Montessoriförskola har en miljö med struktur och ordning, anpassad utifrån barnets behov och förutsättningar.185056 GM2


Som pedagoger ser vi oss som guider som hjälper barnet till utmanande och utvecklande aktiviteter. Lärandet innehåller både problemställningar och problemlösningar. Barnet själv ser problemet, förstår problemet, hittar en lösning och löser problemet. Detta ger tillfredställelse, självförtroende och väcker fortsatt nyfikenhet. 


– Den sociala förmågan är av stor vikt för oss, menar Margaretha. Alla barn ingår i ett socialt sammanhang då är det viktigt att kunna samspela och förstå varandra. Att vänta på sin tur, att hjälpa den som inte kan, att bjuda in varandra till lek -allt är viktigt för att förstå sin roll i en grupp. Vi arbetar med åldersblandade grupper för att vi tror på att lära av varandra. Även språkutvecklingen gynnas av att barn umgås över åldrarna. 


Teater, musik och utflykter är stående inslag i Gluntens verksamhet.


– När du väljer Gluntens Montessoriskola får du en förskola och skola vars verksamhet hänger ihop som en röd tråd. När barnet är ett till tre år börjar det i en mindre grupp på en av våra småbarnsavdelningar, och när barnet är moget för ett större sammanhang flyttar det till en av våra storbarnsavdelningar. Vi samarbetar med skolan för att förbereda barnet inför övergången till förskoleklass och skola. Hos oss går man från starten av förskolan genom hela grundskolan.


185056 GM1


Janne Eklund, rektor på Gluntens Montessoriskola får runda av intervjun: 


– Vi är en ideell förening där all avkastning går in i verksamheten. Våra elever placerar sig varje år bland de tre bästa skolorna i Uppsala avseende studieresultat hos de elever som går ut årskurs nio. Vi är stolta över våra elever och vår skola. 


Han fortsätter: 


– För oss är det viktigt att få föräldrarna att förstå vilken nytta eleverna har av att gå både förskola och skola här på Glunten. Montessoripedagogiken och det sätt vi tar oss an den, gör att eleverna har en väldigt bra grund att stå på när de kliver in på gymnasiet. Eleverna lär sig tidigt att planera och strukturera sina egna studier, reflektera och sätta nya mål för sin utveckling. Som montessoripedagoger fångar vi upp barnen i tid och stödjer dem så att de blir framgångsrika i sitt lärande. 

2018-09-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies