201058 AME2

Vänta inte för länge!

I samband med separation, eller flera år efter separationen, kan det uppstå konflikter runt barnen som inte går att lösa på egen hand. De olika juridiska begreppen kan vara svåra att förstå och situationen kan till slut bli ohållbar. Vänta inte för länge med rådgivning, anser advokat Maarit Eriksson, som menar att små problem tenderar att växa med tiden.

Advokat Maarit Eriksson AB är en advokatbyrå som är specialiserad på familjerätt. Inriktningen är tvister rörande vårdnad, barns boende, umgänge, underhåll, ekonomisk familjerätt, målsägandebiträde i brottmål och LVU-mål.


      – Vårdnadsmål kan vara komplicerade och långdragna idag, inbegripande omfattande process i domstolen. Att företräda sig själv i en egen vårdnadsprocess är inget som rekommenderas. Advokater lämnar rådgivning utöver att företräda föräldrar i domstolen.


Familjerätter tar emot föräldrar för samarbetssamtal och där finns också möjlighet att underteckna ett avtal. Dock är samtalen frivilliga och familjerätt kan aldrig besluta. Att besluta i familjerättsliga frågor, kan endast domstolar göra.


      – Både advokater och domstolar arbetar mycket för att hitta lösningar i samtliga tvister. Processen i domstolen är alltid inriktad på att hitta samförståndslösningar mellan föräldrarna. Om föräldrarna inte kan komma överens, beslutar rätten. Barnets bästa avgör målen och inte rättvisa mellan föräldrarna. Det är en grundregel som föräldrar hela tiden bör ha med sig, säger Maarit.


Huvudregeln är gemensam vårdnad. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnet bo på heltid hos den ena föräldern och ha umgängesrätt med den andra. Föräldern som barnet bor hos är en boförälder och den andra föräldern en umgängesförälder. Det är viktigt att som förälder ha kunskap i de olika juridiska begreppen och innebörden av dem.


Om konflikterna mellan föräldrarna är svåra eller om det finns andra försvårande omständigheter, kan domstolen besluta om ensam vårdnad. Även vid ensam vårdnad regleras barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är endast i undantagsfall som man beslutar att inget umgänge alls får äga rum.


      – Utfallet av en process kan vara svårt för föräldrarna själva att förutse. Vi rekommenderar alltid att ta en första rådgivande kontakt för att reda ut situationen. Ju tidigare kontakt desto bättre, för undvikande av att konflikten blir för infekterad! avslutar Maarit.2019-12-18
Dela artikel
Hemsida

Advokat Maarit Eriksson AB

08-24 92 65

Styrmansgatan 4, 114 54 Stockholm

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies