195035 STB1195035 STB2

Vi kan bidra till ett bättre samhälle

“I många delar av världen idag, kompromissas det allt mer med människan värde och vad det är att vara en människa. Det kostar för mycket, det är mödosamt eller vi är rädda. Om det är något vi som folkhögskola ska göra, så är det att jobba för att människan får en plats i samhället. Annars blir det inget bra samhälle och demokratin undermineras.”

Katolska kyrkans folkhögskola, S:ta Birgittas Folkhögskola, startade 1988 och har sedan 2014 legat som en oas i hjärtat av Kungsträdgården. Här möts du av ett andaktsfullt lugn med väggar som rymmer kunskap, tilltro och framtidstro. Vi träffar Bengt Almstedt, rektor för skolan i Stockholm samt enheten i Södertälje. 


      - När jag tillträdde insåg jag att skolan behövde tydligare mål och visioner, vi behövde veta vilka vi är och varför vi finns till. Vi behövde också en tydligare katolsk prägling och införde den Ignatianska pedagogiken. Pedagogiken har funnits sen 1500-talet och präglade samtliga av Jesuiternas skolor i Europa på 1700-talet. Nyckelord från deras modell genomsyrar nu all vår undervisning och har gett folkhögskolan en tydligare känsla av enhet, förklarar Bengt. 


Skolan mest lästa kurs är Allmän kurs, som vänder sig till vuxna som behöver läsa in gymnasiet i en familjär och tillåtande miljö. Allmän kurs finns även i Södertälje likväl som populära Språkkursen. I Stockholm finns Vidgade vyer under dagtid, uppskattad av bland annat daglediga, sjukskrivna och pensionärer. Undervisningen sker ämnesövergripande och deltagarnas erfarenhet tas tillvara och ses som en styrka. Nyckelorden, som Bengt entusiastiskt delar med sig av, kan delas in i ett antal punkter, med människans värdighet som kärna.


      - Vi har människans värdighet som en röd tråd i allt vi gör. Vad är det att vara människa och hur växer vi som människa? Ju mer jag växer, desto mer kan jag också ta ansvar, utvecklas, växa i bildning och bidra i samhället. Nyckelorden är existentiella frågor, där vi jobbar med att stärka människors frihet, för det finns ingen värdighet som inte bygger på frihet. Med excellens menar vi att man ska bli sig själv så mycket man kan, utveckla sina begåvningar och finna en väg till utveckling där man inte styrs av rädslor och begränsningar. Vi frågar oss också, hur blir jag en människa för andra? vad är etiskt rätt? Med Cura Personalis visar vi omsorg, där all personal har ansvar att visa omsorg om eleverna.


Utöver den självklara behörigheten är skolans vision att eleverna, efter avslutad kurs, fått med sig kunskapen om Jaget och vad man kan bidra med. Att man har en realistisk självuppskattning och en realistisk vision och ambition om sin framtid. Först då kan man ta tillvara sin frihet. Man är en människa för andra, och har en förståelse för de val man gör i livet. 


      - Vi som folkhögskola ser oss som katolska kyrkans samhällsbidrag, där vi når en grupp av människor som inte sällan upplever känslan av utanförskap. Vi ger dem en ny chans i livet att komma vidare till högre studier, lära sig svenska tillräckligt väl för att få ett jobb och känna värdighet. Alla är välkomna till oss, för vi värnar om mångfald, både bland elever och lärare. Vi vill bygga det mångkulturella samhället och vi tror att Jag blir mer människa om Jag möter olika människor som inte är som Jag! säger Bengt.

Läs mer...

2019-12-02 15:15

Hemsida
203068_03

En lyckad rekrytering är ingen slump!

Artikel Den finansiella sektorn är rörlig och det finns ett stort återkommande behov av människor med specialistkunskaper, för interimsarbete eller permanent tillsättning. När rekryteringen är snabb, effektiv...
204040_01

Vårdbemanning med omtanke och kvalitet

Artikel Alpha Vårdbemanning matchar inte bara rätt vårdpersonal till rätt kund, utan lägger också stor vikt vid att deras konsulter får uppdrag som möter deras kompetens och önskemål.
– Vi strävar alltid efter...
 • S: ta Birgittas Folkhögskola
 • Tel Kansli: 070-362 02 98
 • Tel Rektor: 073-9480001

  Kungsträdgårdsgatan 12
  111 47 Stockholm
Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

_Jimmy1

Jimmy Schönning

Njutbart hemma!

Arkiv

 • 2020
 • 2019
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti
© 2020, Enterprise Magazine