10-TerassBomodul i Bodafors_sv

Svensktillverkade trähus med omtanke om miljön

Att bygga bostadshus utifrån färdiga moduler har många fördelar. Inte nog med att de byggs inomhus i en klimatanpassad miljö och utan yttre påverkan är det många gånger också ett billigare alternativ än att bygga från lösvirke. BoModul i Bodafors AB producerar svensktillverkade husmodeller i trä, som kan användas inom många olika slags bostadsprojekt. – Byggsättet med moduler är oerhört kostnadseffektivt, då byggtiden är väldigt mycket kortare än de traditionella byggsätten, säger Sven Johansson.

Bomodul i Bodafors AB tillverkar kvalitativa husmoduler med flexibla system, som gör att de passar för många olika slags ändamål. De bygger alltifrån småhus och studentbostäder till flerbostadshus med upp till sex våningar.


Företaget har funnits sedan 2016 och startades i Nässjö av tre delägare, var av Järntorget Invest var en av dem. Bomodul i Bodafors tillhör Järntorgets koncern och man bygger åt Järntorget Byggintressenter AB.


      – I dagsläget så bygger vi ca 60 procent åt Järntorget och resterande säljer vi på öppen marknad, säger Sven Johansson som är affärsområdeschef.


Byggnadsdelarna tillverkar företaget inomhus, i en klimatkontrollerad fabrik. Modulerna tas sedan till byggarbetsplatsen där de monteras ihop.


      – Processen går till så att man börjar med att rita en bostad som man sedan delar upp i olika delar och därefter tillverkas modulerna. Vi sätter alla kök och badrumsinredningar, så när modulerna levereras är de färdiga för att kopplas ihop. Entreprenaden sköter vi och samordnar allt på byggplatsen, säger Sven.


Tekniken för att sätta ihop modulerna är relativt enkel, då man sätter ihop modulerna och staplar dem ovanpå varandra.

Med den konstruktion som används idag är det möjligt att bygga upp till sex våningar. Men det är något som företaget arbetar med, för att i framtiden eventuellt kunna erbjuda högre konstruktioner.


Företaget har 14 anställda men de hyr in minst lika många arbetare till, för de delar i produktionen som kräver elektriker, vvs och målare. Idag jobbar företaget på många olika platser i landet, något som kan utökas ytterligare i framtiden.


      – Just nu producerar vi enbart till den svenska marknaden och vårt fokusområde är södra Sverige, från Gävle och söderut. Men vi ser att företaget i framtiden kommer att utvecklas och växa, säger Emelie Fahlman som jobbar med ekonomi och löner på företaget.


ByggModul i Bodafors AB arbetar mot större företag och kommuner, som har mark där de vill uppföra hus. Sven förklarar att företaget är av det mindre slaget och att det ger dem stora fördelar.


      – Det gör att vi prismässigt kan vara konkurrenskraftiga. Förutom det är vi också väldigt flexibla  gentemot kunderna och vårt byggsystem håller högsta klass. Vi sitter på hög kompetens och får mycket bra kritik för vår höga kvalitet på modulerna och det utförda arbetet, säger Sven. 


Företaget, som idag har en kapacitet på cirka 500 moduler/år är på frammarsch har ett stort miljötänk, då de inom en snar framtid kommer att kunna erbjuda sina kunder Svanenmärkta bostäder.


      – Där kommer vi att följa Svanens rekommendationer i allt från material till upphandlingar, säger Emelie.

Läs mer...

2020-03-26

Hemsida
EM_Natural Health_01

Hälsa på naturlig väg

Artikel Hos Natural Health får människor hjälp att lokalisera problem i kroppen och åtgärda dem. Här utgår man från ett holistiskt synsätt. – Det är viktigt att tänka på helheten och förstå att allt hör ihop....
EM_arbetsrattsexperten_01

Arbetsrättsexperten är Sveriges största Arbetsrättsbyrå!

Artikel Har du blivit felaktigt uppsagd eller behöver företaget hjälp med organisations- och personalfrågor? På kort tid har Arbetsrättsexperten knutit till sig ett 30-tal specialiserade medarbetare, med fokus...
  • Bomodul i Bodafors AB
  • 0730749095
  • Brogatan1, 571 61 Bodafors
EM_dennis-teknikmagasinet_04

Butikschef på Teknikmagasinet

Denis Manasiev Vukotic driver Teknikmagasinet mot nya framgångar!

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom Skincity

Annica Forsgren Kjellman ligger bakom skönhetsimperiet Skincity – professionell hudvård online.

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine