192060 KT1

Välj det bästa för miljön

Företag ska gå med vinst, vara socialt ansvarstagande och värna om en hållbar miljö. Kvalitetstjänst i Stockholm AB hjälper företag till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Idag ställer såväl eventuella aktieägare som konsumenter allt högre krav på att företag vi anlitar redovisar att de har en hållbarhetspolicy. Konsumtion, oavsett om det gäller tjänster eller varor, sker med ökad medvetenhet. Som företagare kan det vara klokt att ta extern hjälp i att se vad som går att förbättra i verksamheten. 


Lena van Evelingen är utbildad miljötekniker samt certifierad revisor och grundade Kvalitetstjänst i Stockholm AB 2010. Hon arbetar som konsult och vägledare genom att implementera kvalitetsledningssystem och utvecklar företag mot certifiering inom olika ISO-standarder. 


       – Mitt uppdrag är att ge mina kunder full förståelse vad ledningssystem innebär samt att ge dem de redskap som krävs för att utveckla verksamheten.  Ett samarbete börjar med att vi går igenom olika rutiner, olika miljörutiner, hur man hanterar exempelvis avfall och kemikalier. Det finns lagar som ska följas och miljöalternativ som bör väljas. Jag vill göra kunderna mer medvetna om att det finns alternativ att välja som är mer positivt för miljön.


Ett miljöarbete resulterar oftast i lägre omkostnader för företagen. 


       – Ju mer miljömedveten du blir, desto mer sparar du. Det kan handlar om att minska elförbrukningen eller att se över inköp av förbrukningsvaror.  I det långa loppet betyder ett effektivt och strategiskt miljöarbete bättre ekonomi för företaget. 


En ISO-certifiering är idag en kvalitetsmärkning av företaget och viktig marknadsföring. 

Lagar och regler förändras och det är viktigt med regelbundna objektiva interna revisioner. 


       – Det är många lagar att känna till som jag ser att företag kan ha lite dålig koll på. 

Avfall ska hanteras på ett sådant sätt att det hamnar på rätt ställe med mesta möjliga återvinning. Ibland är det både kunskap som saknas om detta och lite lathet.


Kvalitetstjänst vision är att företag ska få så bra arbetssätt som möjligt. Verksamheten ska flyta på samt utvecklas.


       – Ju mer medvetenhet som skapas i dessa frågor ute på företagen desto mer engagerad blir personalen och det blir en arbetsplats med ökad energi och personal som känner

sig mer delaktig i ett miljömedvetet företag. 


       – ”Vad som är det bästa med mitt arbete?” Det är alltid roligt, och uppskattat, att kunna bidra med kunskap om ett bättre samhälle och en förbättrad miljö, avslutar Lena.  

Läs mer...

2019-09-23 14:15

Hemsida
203036_01

Kvalitativa skönhetsbehandlingar för kvinnor och män

Artikel På Angela Nails & Beauty kan kunderna ta del av flera, olika sorters behandlingar. Här möts kunderna av en trevlig atmosfär, stort kunnande och serviceanda. – Vi är väldigt noggranna och duktiga på salongen...
203037_02

Experter på temperaturer

Artikel Oavsett om det handlar om att skapa kyla eller värme så är det viktigt att få rätt temperatur för ändamålet. Hot'n cold Kylteknik AB hjälper med stor noggrannhet sina kunder att hitta rätt lösning för...
  • Kvalitetstjänst i Stockholm AB
  • 070–727 98 00
_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

naim 4

Superdesignern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv