176016 A4

Att se och förstå människan

Jessica Gidlööf och Lisa Hansson driver sedan 2007 Adisa AB. Adisa erbjuder kvalificerad öppenvård som riktar sig till barn, ungdomar och dess föräldrar på hemmaplan. De arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal med Göteborg stad och närliggande kranskommunerna. Utifrån inledande kartläggning skapar de tillsammans med uppdragsgivare och familjer varje enskild behandlingsinsats.

Det är i dag 12 medarbetare som arbetar tillsammans på Adisa. Medarbetarna är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller liknande. Alla med mångårig erfarenhet och vidareutbildning inom flera olika behandlingsmetoder och utredningsarbete. Flera av familjebehandlarna har dessutom lång erfarenhet och spetskompetens av att arbeta med trauma i våldsutsatta familjer. Personalen är navet i Adisa och får kontinuerligt extern handledning och konsultation. 


176016 A1


Både Lisa och Jessica är eniga i att en av grundförutsättningarna för en lyckosam behandling är att arbeta utifrån en tydlig struktur som bygger på trygghet, förutsägbarhet och tillit. Adisas insatser bygger på att respektera människors integritet och självbestämmanderätt. De som har fått en insats ska kunna vara delaktiga och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras. Jessica beskriver att syftet med öppenvårdsinsatsen är att möta varje familj där de befinner sig och stärka familjernas egen kompetens och resurser för att öka möjligheterna att påverka framtiden. 


Det är framförallt barnens behov som styr behandlingsinsatserna och förändringsarbetet inkluderar både barn och föräldrar. 


När behandlingen avslutas är Adisas mål att familjerna fått en god kunskap om sig själva och sina behov samt nya verktyg till att hantera sina liv och de utmaningar som livet erbjuder. Speciellt för den öppenvård som Adisa bedriver är att de arbetar i hemmet och på övriga arenor där stöd och hjälp behövs. Lisa beskriver att behandlingsarbetet stundtals kan vara svårt då familjebehandlarna får ta del av många problematiska livsomständigheter som kan vara tunga. Det fina är att vi får vara delaktiga i en förändringsprocess där vi ser både barn och föräldrar göra nya val och växa som individer, menar Lisa vidare. 


Jessica berättar att det ibland inte räcker med den intensiva öppenvården. I vissa fall placeras barnen i ett familjehem eller ett hem för vård och boende (HVB). Det kan vara svårt att placera barn som inte mår bra och som uppvisar symtom, som gör det svårt att veta hur man ska förhålla sig. 


– Vi har under våra tio år i öppenvården erfarit att det ofta är platsbrist eller saknas kompetens för att ta emot barn med dessa symptom. Många gånger har barnen flyttats runt flera gånger och saknaden av en trygg plats ökar för varje gång, säger Jessica.  


I dagsläget står Adisa i startgroparna för att starta ett eget HVB-hem, Villa Båtsman, i Älvängen utanför Göteborg. Målgruppen är ensamplacerade barn 0 -12 år som är i behov av ett tryggt omhändertagande där stöd, omvårdnad och behandling står i fokus. 


Villa Båtsmans inriktning är att erbjuda boende och behandlingsinsatser för de placerade barnen. Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och traumateori. Utifrån barnens ålder ska tillvaron präglas av en förutsägbar struktur, i den mån det är möjligt är barnen delaktiga i förskola, skola och utvecklande fritidsaktiviteter. 


Lisa beskriver att Adisas HVB har ett förhållningssätt som fokuserar på trygghet, interaktion och kommunikation. Ett systemiskt behandlingsarbete på Villa Båtsman fokuserar på interaktioner och relationer i barnens nätverk. 


– Vi arbetar miljöterapeutiskt i boendet för att främja en positiv utveckling hos de barn som bor i vår regi. Barnen övar i sig i sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och andra boende. 


176016 A3


Utöver det miljöterapeutiska arbetet så använder de anknytningsteori och traumateori samt BoF (Barnorienterad familjeterapi) för att förstå och behandla barnens olika svårigheter. Vi arbetar terapeutiskt i den vardagliga miljön utifrån situationer som uppstår i barngruppen och individuellt hos varje barn.


Målet med verksamheten ska vara att, utifrån socialtjänstens uppdrag bistå uppdragsgivaren med en strukturerad kartläggning och behandling, baserad på BBIC, av barnets situation, resurser, svårigheter och behov. Under placeringstiden ska de också ge barnen en trygg och säker tillvaro, stöd i krissituationer och i förekommande fall vägleda föräldrar och familjehem i samband med hemresor eller hemflytt. 


Lisa och Jessica ser fram emot att sätta igång den nya verksamheten inom Adisa och uppstarten av Villa Båtsman. 2018-01-11
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies