171031 AMT0

Juridisk hjälp till enskilda personer

Advokat Maria Turesson har nära två decenniers erfarenhet av att hjälpa människor i behov av juridisk representation eller rådgivning. Med engagemang och stor ambition att göra ett gott arbete för sina klienter erbjuder hon, tillsammans med sina medarbetare, stöd och juridiskt biträde inom rättsliga frågor som rör privatpersoner.

Advokatbyråns jurister arbetar med ärenden som rör enskilda personer. Det handlar till exempel om att företräda människor som blivit utsatta för brott, som har råkat ut för någon form av olycka eller är inblandade i en vårdnadstvist. Advokat Maria Turesson summerar sitt yrkesval med orden:


– Jag drivs av förhoppningen att advokatbyrån för varje enskild klients räkning ska leverera ett starkt juridiskt biträde, både att de får rätt juridisk hjälp men även att de känner att de får det stöd de behöver genom processen.


Sedan 2004 driver hon Advokatbyrån Maria Turesson AB och har i dag tre anställda biträdande jurister – samtliga inriktade på att biträda i tvister om exempelvis vårdnad och umgänge om barn, personskadejuridik och att hjälpa brottsoffer. För Maria Turesson har det varit viktigt att kunna erbjuda klienterna god kompetens. Till exempel är Nicole Trinh, biträdande jurist, specialiserad inom skadestånd och försäkring.


– Det kan handla om personskadereglering mot försäkringsbolag för den som råkat ut för exempelvis en whiplashskada efter en trafikolycka, berättar Nicole Trinh, som även talar flytande vietnamesiska.


Många klienter vänder sig till advokatbyrån gällande ekonomisk familjerätt, som bland annat omfattar bodelning, arvsrätt, boutredningar samt samboavtal och äktenskapsförord. Att man som par tecknar äktenskapsförord inför äktenskap eller samboavtal inför gemensamt köp av bostad är något som Maria Turesson ibland kan rekommendera utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.


– När man gifter sig eller flyttar ihop tror man gott om varandra och det är svårt att föreställa sig de stora konflikter som ofta inträffar vid en separation. Konflikter som får betydande och inte sällan stora ekonomiska konsekvenser då det är mycket kostsamt att tvista kring bodelningar, det är vanligen tre advokater involverade i tvisten och du måste bekosta arvodet själv, säger hon.


Sambor saknar till exempel arvsrätt och vid dödsfall tillfaller all den avlidne sambons tillgångar dennes barn eller andra arvingar vilket kan leda till att den kvarlevande inte kan bo kvar i bostaden – något som kan undvikas med ett välformulerat testamente.


– Vi önskar verkligen att fler människor kände till hur viktigt det är att i vissa fall upprätta sådana här handlingar, fyller Nicole Trinh i.


Något som också kan uppstå vid separationer är vårdnadstvister.


– Målet är alltid att parterna ska enas innan huvudförhandling, men detta är naturligtvis inte alltid möjligt, säger Maria Turesson.


Vid en rättegång lägger man fram bevisning och åberopar vittnen. Barn i en viss ålder har även rätt att uttrycka sin önskan. Maria Turessons avslutande råd lyder:


– Om du hamnar i tvist gällande gemensamma barn, försäkra dig om att välja ett ombud som verkar för barnens bästa och inte spär på konflikten.

2017-02-22
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies