Familjehemsbaserad vård präglad av kreativt nytänkande

Sedan 1994 har Familjehem i Mälardalen AB verkat för att med individanpassat stöd hjälpa vuxna missbrukare till ett värdigt liv fritt från droger och kriminalitet. Med tiden har verksamheten utvecklats och idag erbjuder man även familjehem särskilt lämpade för barn, ungdomar och människor med utländsk bakgrund.

Unga vuxna med missbruksproblematik, dubbeldiagnoser och psykisk ohälsa är den målgrupp som Familjehem i Mälardalen (FIM) har nischat sig mot. Något som är mycket ovanligt. De flesta andra aktörer i branschen inriktar sig mot barn och unga.


– Vi tar även emot barn men har valt att fokusera på vuxna eftersom bristen på vårdplatser i den gruppen är särskilt stora, berättar Roger Pearson som är bolagets grundare, VD och verksamhetschef.


Allting började för 30 år sedan då Roger arbetade på behandlingshem för vuxna missbrukare. En verksamhet som han inte tyckte fungerade. Främst på grund av bristen på individanpassad vård.

 

– Att bli fri från missbruk kräver ett enormt arbete och människor måste få slippa ta hänsyn till andras behov. De behöver få vara ifred och ägna sig åt sin egen resa, förklarar Roger.

 

Den vård som FIM erbjuder är helt individanpassad. Grundläggande är placering i något av de många familjehem som företaget samarbetar med. Att matcha rätt familjehem med rätt klient är en utmaning som Roger liknar vid ett ”detektivarbete”.


– Det får inte bli fel, säger han.

 

Verksamheten vilar på den mångfald av familjehem runt om i Mälardalen som man har i sitt nätverk.


– Om man inte trivs där jag bor så kommer jag inte att kunna tillgodogöra mig någonting annat och därmed kommer jag också att misslyckas med slutmålet – att öka min livskvalitet, förklarar Roger.

 

Sedan några år tillbaka kan man erbjuda placering i familjer av olika etnicitet för klienter med utländsk bakgrund. Knutet till FIMs verksamhet finns nämligen MKF – Multikulturell Familjehemsvård. Ett bolag som Roger startade eftersom det hos klienter med utländsk bakgrund finns ett behov av att bo i väletablerade familjer som delar deras kultur, språk och traditioner.

 

– Jag har också ett assistansbolag vilket gör att FIM kan kombinera familjehemsplacering med personlig assistans, berättar Roger.

 

182040 FIM2


För att hjälpa sina klienter krävs det dock att FIM kan erbjuda mer än familjehemsplacering. Problemen som dessa människor har är mycket omfattande och de har i de allra flesta fall varit föremål för en mängd insatser som inte har fungerat. Ofta har de i många år flyttat fram och tillbaka mellan LVM-hem, kriminalvård och psykiatri.

 

– För att kunna hjälpa en människa framåt måste vi känna till vad som orsakar de problem som denne har och för att få reda på det måste vi göra en ordentlig utredning innan vi bestämmer vilka insatser som krävs för just den här människan, säger Roger.


För att klara av att genomföra avancerade behovsanalyser ingår psykiatriker, psykolog och annan kvalificerad vårdpersonal i FIMs team. Utöver utredningar ansvarar dessa bland annat för terapi och medicinering. Ambitionen är att kunna tillhandahålla hela vårdkedjan.

 

– Eftersom vi har så stora resurser kan vi fungera som ett alternativ till institutionsvård fast i hemmiljö, säger Roger. 


För de klienter som ska flytta ifrån sitt familjehem finns speciella utslussninsglägenheter där de kan bo medan de i små steg återgår till skola, arbete eller praktik.

 

– Att bryta med sina gamla sammanhang och bygga ett nytt liv är oerhört svårt och det är vårt jobb att se till att våra klienter kommer tillbaka till samhället med förutsättningar att lyckas, säger Roger.

  

För många är återanpassningen övermäktig och för att göra sig fria från gamla mönster kan en kulturell och geografisk flytt vara nödvändig. För dessa människor är Roger i full färd med att bygga upp en ny typ av verksamhet i Barcelona. Ett slags kollektiv inspirerat av det italienska arbetskooperativet San Patrignano.


– Där bor och arbetar över 900 personer med tung missbruksproblematik som har gjort sig världsberömda för sin vingård, sitt stuteri och sin kött- och ostproduktion, berättar Roger.


Ett tydligt bevis på den kraft som vi alla, oavsett tidigare erfarenheter, har inom oss.

 

– Att vara behövd och kunna bidra gör att man växer som människa, säger Roger.


För inte så länge sedan fick Roger ett brev av en tidigare klient. En kille som led av psykisk ohälsa och som var fast i ett allvarligt missbruk. Idag har han familj, arbete och bostad.

 

– I sitt brev tackade han oss för sitt liv, säger en märkbart rörd Roger.

2018-03-20
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies