175087 RS3
175087 RS1
175087 RS3
175087 RS1

Rinkebyskolan - engagemang leder till framgång

I nära 50 år har Rinkebyskolan varit en viktig och levande mötesplats för barn och vuxna från hela världen. Nu som då arbetar man här med ett stort engagemang, mycket kärlek och självklar respekt för varandras olikheter. Allt för att ungdomarna ska få den utbildning och den framtid som de har rätt till.

Rinkebyskolan är en högstadieskola belägen, som man säger här, ”mitt i byn”.  På skolan går ungefär 175 elever i årskurserna 7 till 9 samt i grundsärklasser. Här finns också plats för elever mottagna i grundsärskolan. Majoriteten av eleverna kommer från närområdet. En del tillhör andra eller tredje generationens svenskar medan andra är helt nyanlända.  


Rinkeby är en aktiv, levande men också hårt prövad förort. Här lever människor från hela världen sida vid sida och att uppfostra och utbilda barn i en miljö som denna är både utmanande och belönande på samma gång. 


– Kärnan i vår verksamhet är goda relationer. Det är närhet och fungerande kommunikation mellan vuxna och barn liksom hem och skola som ger oss förutsättningar att lyckas, säger biträdande rektor Annica Pinton. 


175087 RS2


Varje år gör elever i årskurs åtta på Rinkebyskolan ett projektarbete om Nobelpristagarna med fokus på litteraturpriset.  Eleverna gör ett häfte med texter och illustrationer om årets pristagare och om Alfred Nobel. Pristagaren bjuds in att i samband med prisutdelningen besöka Rinkeby för att ta emot häftet och medverka vid ett framträdande. I fjol gjorde eleverna många uppskattade studiebesök till Gamla stan med Nobelmuseet och Svenska Akademin. 


Rektorn Annica har arbetat i Rinkeby i 14 år. De första sju åren i ett språkprojekt på förskolor i området. När projektet var avslutat övergick hon till en tjänst som tal- och specialpedagog på en låg-och mellanstadieskola för att sedan börja på Rinkebyskolan. 


– Det har varit en alldeles speciell upplevelse att få följa barn och elever från förskolan till dess att de gick ut nian för några år sedan, ler Annica. 


För att återgå till de relationer som är så viktiga för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag vill Annica framhäva barnens vårdnadshavare och den viktiga roll de spelar i sina barns skolgång. 


– Våra föräldrar är djupt engagerade i barnens utbildning och de litar på att vi som skola gör ett bra jobb. De vill verkligen komma på besök och utgångspunkten i våra samtal är alltid vad vi som hem och skola tillsammans kan göra för att eleverna ska utvecklas och må bra, berättar Annica. 


Att bygga relationer utanför skolan är också avgörande för elevernas framtid. För att förse eleverna med förebilder och kontaktnät samarbetar man med en rad organisationer och företag. Men kollaborationerna är inte endast för eleverna. Även samhället är beroende av all den unika erfarenhet som finns i Rinkeby. 


– Det finns så mycket kraft och kompetens här, säger Annica med eftertryck.  


En långvarig samarbetspartner teknik- och innovationsföretaget Knightec.  Ända sedan 2008 har man tillsammans med elever i årskurs nio arbetat i olika projekt med fokus på programmering och robotar. 


Nytt är skolans deltagande i den nybildade organisationen GEN-PEPs arbete för att främja barns och ungdomars möjlighet att leva ett hälsosamt liv. 


– Det arbetet har bara börjat men det handlar om att på enkla sätt införa mer rörelse i skolan. Många små insatser kan räcka långt. Det kan exempelvis handla om att promenera tillsammans med eleverna samtidigt som man pratar lärande, att ta en kort paus mitt i en lektion för att sträcka på sig en stund eller kanske att stå vid tavlan och lösa ett mattetal. 


175087 RS4


Trots att skolbyggnaden är många decennier gammal är den modernt utrustad vad gäller digitala hjälpmedel. Här finns interaktiva klassrumstavlor och alla elever har tillgång till egen dator eller lärplatta. 


– Den skollag som träder i kraft år 2018 om att alla skolor ska vara fullt digitaliserade handlar inte bara om att eleverna ska kunna hantera de olika hjälpmedlen utan också att de ska kunna kritiskt granska, påpekar Annica. 


Rinkebyskolan har nyligen inlett ett våldsförebyggande arbete enligt programmet MVP- Mentorer i VåldsPrevention. Syftet är att förebygga och på sikt bryta en trend där man använder våld som lösning på ett problem. 


– Det handlar om att elever och lärare ska lära sig ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser våld eller kränkningar, förklarar Annica. 


Ytterligare en ingrediens i arbetet för att förebygga våld är att som vuxen lära sig hur man ska bemöta en aggressiv elev. Den danske psykologen Bo Hejlskov har nyligen föreläst på skolan.


– Vi ska möta aggression lågaffektivt, inte gå in i elevens upprörda sinnesstämning, säger Annica. 


Även på det normkritiska området ligger skolan i framkant och man har lyckats ta fram en egen handbok som bygger på personalens diskussioner i ämnet. 


– Mycket i det normkritiska arbetet handlar om att synliggöra våra egna värderingar och mönster. För att påverka måste vi vuxna vara medvetna, säger Annica. 


Allt arbete på skolan handlar i grund och botten om trygghet och studiero.


– Vi ska vara en skola som man som man väljer för att man vet att den är trygg, avslutar Annica.


2017-10-17
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies