Advokatfirman Fallberg AB - juridisk rådgivning parad med genuint intresse för klientens verksamhet

Advokatfirman Fallberg AB erbjuder svenska klienter utredningar, biträde vid förhandlingar, biträde vid domstolsprocesser och skiljenämnder samt utbildningar inom arbetsrätt, bolagsrätt, kommersiella avtal, upphovs-, mönster- samt varumärkesrätt, marknadsrätt och köprätt.

      Klienterna är främst företag inom bland annat HR, PR-och marknadskommunikation, IT, film och musikindustri, spelindustrin, tillverkning, konsumentelektronik, hälso- och sjukvårdsföretag, detaljhandel inom konfektion och övriga konsumentvaror. Advokat Patrik Fallberg har i sitt biträde på ovan nämnda områden av utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige haft stor glädje av sin masterutbildning i juridik från USA. Byrån är även ansluten till en internationell allians av advokatbyråer från 18 olika länder. Därmed kan byrån erbjuda sina klienter hjälp i dessa andra länder från allianspartners och allianspartner kan få hjälpa av byrån i Sverige. 

      Efter anställningar och delägarskap vid advokatbyråer startade advokat Patrik Fallberg Advokatfirman Fallberg AB.

      – Erfarenheterna från tidigare anställningar i advokatbyråer men framförallt biträdet av företag i många olika branscher, myndigheter, intresseorganisationer och i förekommande fall nyckelpersoner, ger mig en möjlighet att snabbt sätta mig in i komplicerade juridiska frågeställningar i många olika sammanhang och ge klienter ändamålsenlig hjälp, säger Fallberg. Oavsett vilket område den juridiska rådgivning handlar om är det viktigt att förstå och vara på riktigt intresserad av klientens verksamhet för att de råd som lämnas till klienten skall vara anpassade och fungera i klientens verksamhet och därmed vara till nytta för klienten. 

       Arbetsrätten är en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren. Därför är det viktigt för arbetsgivare att känna till regelverket eftersom sanktionerna om arbetsgivaren gör fel kan bli mycket kostsamma och kännbara för arbetsgivaren.        – Det är vanligt att många tror att man vänder sig till advokat när ett fel redan har begåtts och att man kanske enbart får hjälp av en advokat vid en domstolstvist. De klienter som arbetar med mig sedan flera år vet dock att jag kan göra stor nytta i förebyggande syfte om de vänder sig till mig i ett tidigt skede innan man fattar något beslut och innan man vidtar någon åtgärd.  Det ger mig en större möjlighet att finna en för klienten fördelaktig lösning 

        Fallberg tycker att det är givande och inspirerande att företräda klienter i olika branscher och på olika rättsområden. Det har bidragit till en betydande allmänbildning vad gäller en rad olika verksamheter i en mängd olika branscher som han har stor nytta av i sin roll som advokat. Att hålla utbildningar tvingar honom som advokat att ständigt lära nytt och att lära ut är även ett sätt att lära sig själv. 

        – Det är även en kul utmaning att anpassa utbildningen utifrån skilda målgrupper, alltifrån erfarna VD:ar, erfarna personer inom HR till personer som genomgår yrkes- och universitetsutbildningar. Att verka både som juridiskt ombud och utbildare är korsbefruktande, menar han. En bra utbildning tycker jag skall ligga så nära en rådgivning som möjligt och en bra rådgivning skall ligga så nära en bra utbildning som möjligt. Min praktiska erfarenhet från verkligheten hjälper mig att förklara komplicerade teoretiska regler för olika kursdeltagare. Samtidigt har jag stor nytta av kurserna jag håller i mitt arbete med att företräda klienter. 

        På grund av ett betydande inflöde av ärenden och nya klienter, anlitade Fallberg först Johan Langnas från sin egen verksamhet. Samarbetet fungerade så väl att det stora antalet klienter och ärenden ledde till att Fallberg anställde honom som biträdande jurist. Johan har tillfört byrån betydande kompetens och erfarenhet inom bland annat fastighetsrätt, försäkringsrätt och har genom sin erfarenhet av domstolsprocesser på ett förtjänstfullt sätt förstärkt byråns processrättsliga kompetens. 

         – Därutöver är han en person med mycket gott omdöme och som har en stor social kompetens. Jag är väldigt glad över att ha fått en så skicklig kollega, säger Fallberg.


1995, Jur.kand, Uppsala universitet.

1996, Master of International Law, LLM, University of Minnesota Law School, Minneapolis, Minnesota, USA.

Biträder svenska företagsklienter i Sverige med arbetsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, och affärsjuridik.

Biträder arbetsgivare från bland annat USA, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Egypten, Irak, Libyen samt Storbritannien avseende de bolag de äger och driver i Sverige.

Samarbete med advokater från 18 länder genom en allians av advokatbyråer som heter ICLA.

Erbjuder rådgivning, utredningar, biträde vid förhandlingar, biträde vid processer inför domstol och skiljenämnder, håller utbildningar, författar artiklar mm.

Medlem i Sveriges Advokatsamfund.

2019-04-10
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies