AGERA ADVISER HR – Konsultverksamhet inom HR och verksamhetsutveckling.

Att ta in en konsult för olika uppdrag vid vakanser och projekt kan vara guld värt för många företag. AGERA är ett konsultbolag som jobbar inom HR & verksamhetsutveckling och kan stödja företagen inom just detta. – Vi har många kompetenta konsulter med expertkompetens, säger Ulrika Strandsten.

_Ulrika 1 - 181130


IBLAND KAN DET vara svårt för företagen att få tiden att räcka till när det kommer till HR. Det är mycket som står på listan och ibland inträffar det något i organisationen som gör att arbetsvärderingar, lönekartläggning, medarbetarundersökning, ledarutveckling eller vad som nu kan stå på ”att göra listan” får vänta till senare. Genom att anlita en HR-konsult kan man undvika att sådant halkar efter. 

           AGERA är ett konsultbolag som har en bred kompetens och kan ge expertis inom hela HR-området, men även inom organisation och verksamhetsutveckling. 

            De har sitt kontor i Stockholm, men har konsulter och uppdrag både i södra, västra och mellersta delarna av Sverige. 

Uppdragen sker på plats hos kunden eller på distans om så önskas. 
NÄR ETT FÖRETAG har en ökad arbetsbelastning eller en vakant tjänst rekommenderar AGERA en interimslösning. AGERA levererar då en senior HR-konsult som går in och ger råd, stödjer och utvecklar organisationen på hel- eller deltid under en period. Det kan ske i det löpande operativa HR-arbetet som till exempel rådgivning till chefer, utförande av fackliga förhandlingar eller hantering av arbetsmiljöfrågor som också inkluderar riskanalys och utbildning. Även strategiskt HR-arbete som organisationsutveckling och/eller vid utveckling/förändring av arbetssätt men också vid värderings- och företagskulturarbete. 

           – Vi har flera konsulter med erfarenhet av både den privata och offentliga sektorn, säger Ulrika Strandsten som är VD och Senior HR Adviser. 

           I alla längre HR-uppdrag som företaget utför ingår en servicetjänst i form av en rapport, en så kallad Adviser HR-audit. Den ger en nulägesanalys av HR-funktionen och även förslag på förbättringsområden med prioriteringar utifrån kundens verksamhet. 


_Therese 1


AGERA KAN OCKSÅ fungera som resurs till företag som inte har någon HR på plats och behöver ha HR-kompetens inom till exempel ett specialistområde eller då och då.

           Med AGERA HR-Timbank kan man som chef använda HR-stöd efter behov. Då är hjälpen bara ett samtal bort och man kan på så sätt få snabb expertis. 

           Genom HR-timbank får kunden stöd inom bland annat organisation, lagar, avtal, kollektivavtal, arbetsrätt och arbetsmiljö, både strategiskt och operativt. 

           – Företaget tecknar då ett avropsavtal på 10-30 timmar i en timbank som kan fyllas på eftersom. De får då stödet via mail, telefon eller personliga möten/skypemöten. Vi gör det som passar dem bäst helt enkelt.


_Catrin 1


FÖR LÄNGRE PUNKTINSATSER och projekt som omorganisation, upprättande av personalhandbok, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning eller värderingsarbete erbjuder företaget något som kallas AGERA Projekt. I många fall har HR-funktionen en löpande HR- agenda där de hanterar punkter som rådgivning och stöd till chefer och HR-processer, men det kan vara svårt att hitta tiden till punktinsatser och projekt. 

           Att ta in en senior HR- konsult som snabbt, kvalitativt och effektivt kan leverera det som företaget behöver kan på många sätt vara en bra lösning då det dagliga HR-arbetet slipper bli lidande. 

           – Konsulten som går in i företaget med denna tjänst har också erfarenhet från andra företag och organisationer. De ser därför snabbt vad som företaget har behov av och vad som passar just där. 


_Jana 1


FÖR ATT HÄNGA med i en omvärld som ständigt förändras och för att vara uppdaterad, effektiv och kvalitativ behövs utveckling inom olika områden och här kan AGERA vara en hjälpande hand.

           – För att det ska ske en utveckling är det viktigt att implementera och utbilda både grupper och individer i det nya som kommer. Där gör vi skillnad genom att säkerställa att nya processer, HR-system och arbetssätt implementeras och används i företaget för att de ska nå sina uppsatta mål. 

           AGERA har också flera certifierade coacher i sitt nätverk, som brinner för att utveckla människor, både vad det gäller karriär och livsstil. Coacherna kan hjälpa grupper och enskilda individer att få en balans mellan jobb och fritid eller att integrera på nya sätt i jobbet. De hjälper även arbetsgrupper att utveckla sitt samarbete och/eller förbättra kommunikationen, antingen genom workshops eller i projektform.

           AGERA jobbar också med omorganisation, omställning, förändringsledning och övertagande av verksamheter. Här kan de gå in och stödja delar av ett projekt eller vara med från början till slut. 

De arbetar då med förändring i den organisation det berör och säkerställer att det finns en riskanalys, att lagkrav följs, att rätt information når rätt målgrupp och att cheferna får rätt verktyg för förändringen. 

           – Genom råd, stöd och planering fungerar informationsflöden, utbildning, implementering och fackförhandlingar på ett effektivt och kvalitativt sätt, avslutar Ulrika. 

2019-09-24
Dela artikel
Hemsida

AGERA ADVISER HR SVERIGE AB

08-120 50 999

Grev Magnigatan 6 B
114 55 Stockholm

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies