166031 VF
166031 VF1
166031 VF
166031 VF1

Alla dörrar öppna för Västerholms elever

På Västerholms friskola i Skärholmen arbetar personal och ledning för att rusta varje elev för en framtid präglad av delaktighet och valfrihet. Här skapas förutsättningar för lärare att undervisa och för elever att känna trygghet och utvecklas.

I Västerholms friskola går 820 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Ingen klass består av fler än 20 elever.


– Både forskning och vår egen erfarenhet av undervisning visar att små klasser är en otroligt viktig faktor för att eleverna ska utvecklas och må bra i skolan, förklarar Joakim Steinholtz. 


Efter 16 år som lärare i olika skolor erbjöds han år 2010 tjänsten som biträdande rektor på Västerholms friskola. Något som han accepterade med glädje. 


– Jag visste tidigt i min lärarkarriär att jag så småningom ville vara med och driva skolutveckling, säger han. 


Erbjudandet om tjänsten som biträdande rektor kom från den då nytillträdda rektorn Anna Ramberg. 


– När jag började här på skolan hade jag arbetat i skolvärlden i 30 år, säger hon. 


Även Anna drivs av en ambition om att förändra och utveckla skolan. När hon kom till Västerholms friskola för drygt sex år sedan började hon med att bredda organisationen.


– Jag skapade en ny ledningsgrupp genom att tillsätta arbetslagsledare och erbjuda Joakim tjänsten som biträdande rektor, berättar Anna. 


Ledningsgruppen från 2010 består fortfarande av samma personer. Något som är unikt i skolvärlden och som skapar stabilitet, kontinuitet och trygghet. 


– Vi kan genomföra långsiktiga och hållbara förändringar, förklarar Anna. 


Både hon och Joakim vittnar om den nära relation de har till sina elever. 


– Barnen vet att det är vi som möter dem varje dag. Att vi inte ger upp om dem, säger Anna. 


166031 VF3


Det är just relationen till eleverna som driver både Anna och Joakim. Enligt dem ger eleverna så oerhört mycket tillbaka och därför brinner de för att ge dem möjlighet att skapa sig den framtid som de önskar. 


På Västerholms friskola arbetar man alltid med elevens bästa i fokus. Struktur och kvalitet är centrala begrepp som präglar verksamheten.


– Det är bland annat viktigt för oss att vi håller samma höga standard i alla årskurser. Vi ska inte fokusera mer på exempelvis högstadiet. Samma pedagogiska tänk ska genomsyra alla stadier, betonar Anna. 


Skolans välutbyggda stödprocesser gör det möjligt för lärarna att arbeta med det de är utbildade för – att undervisa och se till att eleverna når kunskapskraven. 


– Vi har ett stort och välutrustat elevvårdsteam, säger Joakim och berättar att varje stadium har en egen kurator och specialpedagog som tillsammans med speciella trygghetspersoner ser till att underlätta pedagogernas arbete. 


– Trygghetspersonernas uppgifter är att finnas till hands i korridorer och övriga allmänna utrymmen. De kontrollerar att alla elever är på sina lektioner och kan även ta hand om de som blivit avvisade från klassrummet, förklarar han vidare. 


Eftersom man arbetar med samlad skoldag, utan håltimmar och med gemensamma raster ska korridorerna alltid vara tomma under lektionstid. 


– Alla elever på mellan- och högstadiet börjar klockan nio och slutar klockan tre, säger Anna. 


166031 VF2


För de elever som önskar finns möjlighet till lärarlett studiestöd före och efter skoldagen. Man har även anställt en studiecoach som finns på plats tre dagar i veckan.


– Eleverna har med sig sina pedagogiska planeringar för att coachen ska veta vad de behöver arbeta med, berättar Joakim. 


Elevvårdsteamet på skolan består utöver specialpedagoger och kuratorer av skolsköterska, psykolog och ledning. Tillsammans kan de besluta om eventuell utredning och stödåtgärder för de elever som lärarna känner oro för.


– Att vi är så många professioner som samarbetar gör våra beslut underbyggda och rättsäkra, säger Joakim.


På Västerholms friskola finns 38 olika modersmål representerade. Man har 23 egna modersmålslärare och kan erbjuda modersmålsundervisning i anslutning till skoldagen. Modersmålslärarna fungerar också som stöd för de elever som ännu inte har så välutvecklade kunskaper i svenska. 


– För att ytterligare stödja elevernas språkutveckling arbetar vi med tre timmars extra svenska för nyanlända och med utökad timplan i engelska, berättar Anna. 


Eleverna på lågstadiet har dans på schemat och på skolan finns en nyanställd pedagog vars uppgift är att lära eleverna programmering. Kunskaper som främjar bland annat det matematiska lärandet samt hjälper eleverna att utveckla problemlösande förmågor. 


På schemat finns även projekttid vars innehåll baseras på elevernas behov.


– Vi samarbetar bland annat med Mentor Sverige för att ge våra elever möjlighet att få en egen mentor från affärslivet. Någon som kan inspirera dem och se till att de inser vilka fantastiska framtidsmöjligheter de har, säger Joakim. 


Det är inte bara ledningsgruppen som trivs på Västerholms friskola. Även elever, vårdnadshavare och inte minst pedagogerna känner sig hemma här.


– Många av de lärare som slutat kommer tillbaka till oss, ler Anna.

2016-11-16
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies