181010 A2
181010 A4
181010 A5
181010 A2
181010 A4
181010 A5

Hem att växa i

Amplexo rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjer som är villiga att öppna sina hem för ungdomar i behov. Det finns ingen färdig mall för hur en Amplexofamilj ska se ut. Ensamstående eller storfamilj, fem trappor upp i stan eller gård på landet - hjärta, engagemang och en stark önskan om att finnas till hands är vad som räknas.

Att vara familjehem innebär att man erbjuder en ung och utsatt människa en stabil, kärleksfull och trygg vardag. Genom att välkomna barnet som en självklar del av den egna familjen skänker man dem något de kanske aldrig tidigare haft – en trygg plats att växa och utvecklas på. 


– Amplexo arbetar på uppdrag av socialtjänsten och vårt främsta ansvar är att på olika sätt sköta den vardagliga kontakten med familjehemmen, berättar VD Mehran Mirza Khani. 


181010 A1


Även om Amplexo främst verkar på långsiktig basis finns möjlighet att erbjuda ett mer kortsiktigt stöd. 


– Ett långsiktigt fokus är viktigt då de ungdomar vi får ansvar för redan har varit med om alldeles för många uppbrott och därför är i stort behov av stabilitet. Men om man är intresserad av mer kortsiktiga uppdrag finns möjligheten att vara jourfamilj under den tid det tar för oss att hitta ett mer långsiktigt boende åt ett barn, berättar Mehran. 


Den som vill och tror sig kunna erbjuda ett gott familjehem är varmt välkommen att kontakta Amplexo för samtal och vidare utredning.


– Grunden är att man ska kunna erbjuda ett hem i en vanlig familj med en eller två trygga vuxna där ett barn kan få växa och utvecklas under trygga förhållanden, förklarar Mehran. Han råder alla som är intresserade av att bli familjehem att noga tänka igenom vilka motiv som ligger till grund för denna önskan. Evidens visar att de bakomliggande motiven är viktiga för hur väl man lyckas i sitt uppdrag.


När en familj godkänts som familjehem av både Amplexo och socialtjänsten inleds ett fokuserat matchningsarbete för att sammanföra rätt familj med rätt barn.


– Vi är alla unika och har olika styrkor och svagheter och något som inte passar en individ kan vara det optimala för någon annan, säger Mehran. 


Amplexo ger sedan stöd, utbildning och vägledning under hela den tid som familjehemsuppdraget pågår. De metoder man använder sig av syftar alla till förändring och positiv utveckling. Amplexo genomför omsorgsfulla kartläggningar för att försäkra sig om att varje barn får just det stöd som denne är i behov av. 


– Sammanfattningsvis handlar det om att varje barn måste få sina individuella fysiska och psykiska behov uppfyllda för att kunna utvecklas och hitta sin plats i tillvaron. För att nå dit är det avgörande att familjehemmet kan erbjuda en strukturerad vardag och en trygg anknytning, förklarar Mehran. 


– Erfarenheten visar att allians, tillit och samverkan mellan den vuxne och barnet är viktiga faktorer för att positiv förändring ska kunna ske, säger Mehran. 


För att hjälpa familjehemmet att bygga upp en sådan allians erbjuder Amplexo bland annat handledning, utbildning och dygnet-runt-rådgivning. 


– Vi ger grundutbildningen Ett hem att växa i men även mer specifika utbildningar anpassade efter de behov som det placerade barnet har, berättar Mehran. 


Det kan till exempel röra sig om hur man arbetar för att förhindra återfall i missbruk, information om hur migrationsprocessen ser ut eller kunskap om motiverande samtal. 


Amplexo har specialiserat sig på placering av unga som kommer från Statens institutionsstyrelse vilket är en myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. 


181010 A3


– För dessa särskilt utsatta ungdomar finns speciellt anpassade familjehem som vi kallar AmplexoBo, berättar Mehran. 


Ett sådant familjehem utgörs vanligtvis inte av en traditionell kärnfamilj.


– I dessa fall rör det sig ofta om äldre ungdomar som inte självklart gagnas av att flytta in i en redan färdig familjestruktur utan som i stället behöver en tillvaro som kan struktureras och organiseras efter deras specifika behov. En familj bestående av ett par utan barn eller en ensam vuxen brukar bli bäst, säger Mehran. 


Amplexo Bo är en särskilt lämplig lösning för ungdomar som behöver slussas ut från institutionsvård eller ungdomar som inte riktigt klarat av tillvaron i ett vanligt familjehem.  


– Precis som hela vår övriga verksamhet vilar AmplexoBo på vår utgångspunkt om att alla människor är unika och att vägen till självständighet ser olika ut, säger Mehran. 

2018-03-19
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies