193037 HA1

Arbetsrätt för arbetsgivare

Arbetsrätten är en del av den svenska lagstiftningen som reglerar förhållandet som råder mellan arbetsgivare och arbetstagare. Henrik Boman på Hebonum Arbetsrätt AB menar att det finns mycket pengar som går förlorade för företagen för att kunskap inom detta rättsliga område saknas.

      – Som jag ser på arbetsrätten är det en del av ett verktyg för en ledningsgrupp och en styrelse att skapa en väl fungerande arbetsplats, säger Henrik Boman, grundare och ägare av Hebonum Arbetsrätt AB. Som arbetsgivare kan du både tjäna och spara pengar av den enkla anledningen att du får ett beslutsunderlag utifrån befattningsbeskrivningar och anställningsavtal vad personen ska göra på företaget. Personalen förstår sina arbetsuppgifter samt vet vad de får betalt för. Du binder ihop den arbetsrättsliga delen med personalen och med motivation som kopplas till satta verksamhetsmål. 

      Hebonum Arbetsrätt är en liten nischad byrå inom arbetsrätt ur ett arbetsgivarperspektiv. Vilka lagar råder när du vill anställa eller säga upp personalen, ska omorganisera eller införa nya regler och policies på företaget? Henrik Boman stöttar inom management där det kan handla om hur man maximerar sin personalstyrka, arbetar aktivt med sin personal för att driva verksamheten framåt.

      – Det finns många olika situationer som kan uppstå på ett företag. Kanske saknas det en sporre hos personalen, arbetet anses inte tillräckligt motiverande eller så har arbetsgivaren svårt att ta vara på den anställdes kompetens. Finns det inte relevant kompetens kanske det är klokare att avveckla den personen, istället för att utveckla, för att företaget ska utvecklas på sikt. 

      Henrik Boman, jur. kand. har spetsat sin kompetens med chefsutbildning och styrelseutbildningar. Han har en lång och gedigen erfarenhet som chefsjurist och förhandlingschef med kollektivavtalsförhandlingar inom olika förbund samt som arbetsgivareföreträdare vid rättsliga processer. Han brinner för frågan om employer branding som han ser är starkt sammankopplad med hur arbetsrätten på företaget hanteras. 

      Företag som arbetar strategiskt med arbetsrätten och även arbetar effektivt med medarbetarsamtal gällande utveckling och löner i en verksamhet där alla får förståelse för företagets vision, mission, mål och affärsidé skapar tydlighet och trygghet.

      – Arbetsgivare som arbetar aktivt inom alla led har lättare att få kompetens till företaget och att skapa trivsel. Det handlar inte bara om löner, befattning och anställningsavtal utan om tydliga rutiner, tydliga mål och konkreta policies. Som företagare vill du behålla kompetent personal och attrahera ny. 

      De anställda är företagets viktigaste tillgång och ofta en tung ekonomisk post, men utan anställda får företagen ingen produktion och utan produktion, ingen vinst. Det kan låta enkelt att det handlar om att alla ska veta vad de ska göra och trivas. Den juridiska termen för detta stavas ofta arbetsrätt och med rätt kunskap kan ditt företag växa sig starkare. 

2019-04-25
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies