Dela artikel

''Barngrupperna styr hur vi arbetar''

På personalkooperativet Pusselbitens Förskola i Söderhamn är det alltid barnen och leken som spelar huvudrollen. Verksamheten genomsyras av trygghet, glädje och värme och man betonar vikten av den öppna dialogen.

– Föräldrarna ska kunna gå till jobbet och veta att deras barn har det tryggt och bra här hos oss, säger Monica Tuohimaa när vi kommer på besök på Pusselbitens Förskola. 


Hon driver verksamheten tillsammans med Pia Lindestam och Annica Persson. De tre startade personalkooperativet år 2005, som i dag består av fyra åldersblandade avdelningar. Två i eget ägande och två på entreprenad åt kommunen.


– Att vi själva arbetar i barngrupperna gör beslutsvägarna korta och verksamheten väldigt flexibel. Vi vet precis var resurserna behövs bäst och kan göra omprioriteringar fort, säger Pia. 


Här arbetar man inte efter någon speciell pedagogisk idé utan har valt att plocka godbitar ur flera som passar verksamheten och barnen.


– Det är alltid barngruppen som styr hur vi arbetar, förklarar Annica. 


Trots det framhåller trion utomhuspedagogik och fri lek som viktiga beståndsdelar i förskolans verksamhet. 


– Den fria leken får inte underskattas. Den är minst lika utvecklande för barnen som utflykter och teaterföreställningar, säger Monica. 


I denna anda planerar man för en upprustning av gården, där det ska göras plats för kreativitet och fantasi. 


Även den inre miljön är genomtänkt. Här finns bland annat dockvrå, målarrum, byggrum och samlingsrum. Välkomnande och med något som passar varje barn.


– Vi har inrett flera små hörnor anpassade för olika aktiviteter. Barnen ska kunna sysselsätta sig med vad de vill utan att bli störda, berättar Pia. 


Till och med måltiderna präglas här av medvetenhet. All mat är ekologisk och personalen äter tillsammans med barnen, vilket skapar en viktig stund på dagen för samvaro och samtal. Ytterligare ett bevis på den trygghet och glädje som genomsyrar verksamheten.

2016-09-16