Dela artikel

Bättre assistans i mindre skala

Den bästa assistansen ger de företag som arbetar för maximalt fem brukare. Det menar i alla fall Valentin Petariu som sedan 2005 driver MVP Assistans. Med ett begränsat antal kunder får man en personlig kontakt – även som ägare och chef.

Valentin Petariu kan konstatera att arbetet med människor skiljer sig från de flesta andra yrken. Det krävs helt enkelt ett annat tankesätt, ett tänk där störst inte alltid är bäst.

– Inom assistansbranschen blir relationen mellan vårdgivare och brukare nära och personlig om man begränsar antalet kunder. Det är också det som är en av de stora fördelarna med privatiseringen av vården – att små företag får komma fram, säger Valentin.

Samtidigt ser han hur privatiseringen av vårdsektorn kan mista sin poäng om det enbart är stora, privata företag som ges utrymme.

– Det får inte bli för stort, då är det precis samma sak som när kommunen skötte vården. Enligt min mening är det bästa för kunderna att anlita småföretag.

 

Överlag vill Valentin uppmana brukarna att ta mer kontroll och initiativ över sin situation.

– Varje brukare har sin budget, men i stället för att lita blint på att någon annan sköter pengarna bör man sätta sig in i hur ekonomin används. ”Vad går budgeten till? ”och ”hur mycket har mina assistenter i lön?” är exempel på frågor man bör ställa sig.

MVP Assistans etablerades 2005 och är verksamma i Solna med omnejd. När Valentin siar om framtiden är det fortfarande det nära och lilla som väger tyngst.

– Det viktigaste är att ha en bra kontakt med sina brukare och utföra arbetet väl.

2012-08-29