176038 BS2

Här tar man demokrati och elevinflytande på allvar

På Björkhaga skola pågår ett intensivt och långsiktigt utvecklingsarbete där lärande, trygghet och inkludering står högt på dagordningen. Här arbetar den nya ledningen tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare för att lyfta och ta till vara all den kraft och potential som ryms inom den anrika Tumbaskolans väggar.

I Björkhaga skola går cirka 500 barn från förskoleklass till årskurs 9. Skolan består av sju olika byggnader varav några är från förra sekelskiftet då det ursprungliga skolhuset byggdes som ett komplement till skolan på Tumba bruk. 


Skolorna slogs ihop år 1929 och bytte då namn till Tumba skola. Med tiden har skolan byggts ut och fått tillbaka sitt ursprungliga namn. Björkhaga skola ligger omgiven av vacker natur på promenadavstånd från Tumba centrum. 


BjörjkhagaNY


– I vår skola går barn med väldigt olika bakgrund vilket är utmanande men framförallt mycket givande för både vuxna och elever, säger skolans rektor Birgitta Fagerberg. 


Birgitta är i grunden fritidspedagog och har innan hon i somras började sin tjänst på Björkhaga arbetat i nära 30 år som skolledare i olika verksamheter.


– Samtidigt som jag arbetat har jag utbildat mig till studie- och yrkesvägledare samt gått den statliga rektorsutbildningen, berättar hon. 


Det är sålunda en mycket driven och erfaren rektor som nu tagit över rodret på Björkhaga. Även biträdande rektor Helene Eriksson är ny på skolan.


– Under större delen av min 18-åriga skolkarriär har jag arbetat som specialpedagog och på senare år även som förstelärare.


Kompetens och erfarenhet som kommer att bidra till utvecklingen av det specialpedagogiska arbetet på skolan.

– Alla elever ska vara och känna sig inkluderade och med den ambitionen i åtanke är arbetet med eleverna i behov av särskilt stöd väldigt centralt, säger Helene. 


Björkhaga skola är flerfaldigt prisbelönt för sitt arbete med elevinflytande och demokrati. Det senaste priset fick man år 2016 av föreningen Skola och samhälle som varje år utser den skola i landet som arbetat bäst med elevdemokrati. Eleverna leder arbetet tillsammans med läraren Georg Psliander.


176038 BS3


Det demokratiska arbetet är uppbyggt kring en elevriksdag som består av 66 elever från årkurserna sex till nio. I riksdagen ingår elevrådet, matrådet och trygghetsrådet. Eleverna är även indelade i utskott där de tar fram motioner som presenteras för riksdagen.


– Jag träffar regelbundet eleverna för att diskutera de förbättringspunkter som riksdagen kommit fram till, berättar Birgitta som är mycket glad och stolt över att få vara med och förvalta det helt unika demokratiarbetet.


På Björkhaga skola har det i över 30 år bedrivits ett mycket framgångsrikt arbete med musikklasser. 


– Eleverna som gick i musikklasserna satsade hårt på musiken och varje år arrangerades stora konserter, körläger och en mängd andra aktiviteter av hög klass, berättar Birgitta. Musikklasserna finns fortfarande kvar på skolan men i mindre skala.


Nu satsar man i stället främst på de tre spår som skolan är organiserad i. En satsning som bottnar i ambitionen om att erbjuda utvecklande och meningsfulla elevens val-timmar.


– Eleverna i årskurserna fyra till nio väljer mellan hälso-, skapande- och studiespåret, säger Birgitta. 


Hälsospåret sker i samarbete mellan idrotten och hem- och konsumentkunskapen och syftar främst till att eleverna ska komma till insikt om hur de kan ta ansvar för sin egen hälsa. 


– Vi vill lära eleverna vad de själva kan göra för att må bra och lyckas med sina mål. Det handlar om mat och motion men också om den psykosociala hälsan, berättar Birgitta. 


Av tradition är föräldrarna till eleverna på Björkhaga mycket engagerade i sina barns skola. Ett engagemang som Birgitta vill ta tillvara och utveckla. 


– Vi har bland annat föräldraråd som träffas två gånger per termin och våra föräldramöten är mycket välbesökta, säger hon. 


Birgitta betraktar skolan som ett växthus. Som en plats med högt i tak och där varje barn kan lära och utvecklas på sina egna villkor. 


– Alla har rätt att bli respekterade för den man är, säger Birgitta med eftertryck. 


Hon drivs av ambitionen av att leda en skola där alla trivs och vill lära. En skola där både vuxna och barn känner sig trygga och sedda.  Att vara rektor är världens bästa jobb, tycker Birgitta. Sin vision för skolan har hon helt klart för sig.


– Den dagen då alla elever tycker att skolan är en rolig plats att vara på – då har vi lyckats, säger denne ambitiösa rektor med eftertryck. 


2017-12-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies