EM_cityadvokaterna_01

Cityadvokaterna är orädda advokater som står upp för klientens bästa

Rollen som offentlig försvarare kräver hårt arbete, stort engagemang, mod och erfarenhet. Det är en livsstil som kräver prioriteringar. Försvararrollen har traditionellt sett främst axlats av män och även om långt fler kvinnor är försvarare idag, är fördelningen fortfarande skev. Advokaterna Anna Lööv Schöning, Jasmina Jusufovic och Sophie Lif är tre av branschens mer väletablerade namn. Tillsammans driver de Cityadvokaterna, som är verksamma främst i Skåne men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

– Vi har liknande bakgrund, samma driv och delar utmaningen i att vara entreprenörer, hårt arbetande advokater och samtidigt småbarnsföräldrar. Vi kände inte varandra innan, men vårt samarbete har blivit fantastiskt bra, säger Jasmina och Sophie fortsätter:


– Faktum är att branschen och särdeles rollen som försvarsadvokat, fortfarande består av äldre män. Det här påverkar processerna i domstol, samarbetston mellan parter och samhällets bild av vem försvarsadvokaten är, säger hon.


– Det är krävande att starta och driva egen verksamhet, och är inget som man lär sig under studierna. Men det går att kombinera ett familjeliv och samtidigt vara framgångsrik advokat! Man behöver mod. Vi önskar att långt fler kvinnor var modiga och vågar. Branschen behöver det, tillägger Anna.


Cityadvokaterna är verksamma inom humanjuridik, med främsta specialisering inom brottmål och rollen som offentliga försvarare. De har ett gott rykte och blir många gånger begärda som offentliga försvarare av människor som sitter frihetsberövade.


– Ju längre erfarenhet och bättre rykte du har, desto mer blir du begärd. Advokatyrket är ett hantverk som kräver erfarenhet, viljan att utvecklas och ett enormt engagemang. Du är aldrig fullärd som advokat. Vi syns och hörs. Vi engagerar oss i olika projekt, inom ideella föreningar och som föreläsare. Vi blir både anlitade i mindre mål som i mer komplicerade, grova och uppmärksammande mål, berättar Anna.


– Vem som helst kan komma att behöva en försvarare. Vi lägger samma engagemang och fokus oavsett klient och misstankegrad. Har man aldrig befunnit sig på en polisstation tidigare, upplevs det ofta som väldigt obehagligt och man behöver mycket stöd, säger Jasmina.


Hur processar man bäst i domstol? På senare år har det blivit vanligare att media lyfter fram högljudda och buffliga försvarare, som genom sin retorik tror sig nå större framgång i domstol. Vilket är direkt fel, menar de.


– Det finns en felaktig uppfattning inom vissa kretsar, att med en viss attityd blir försvaret bättre, som ofta beskrivs i media som ”gangsteradvokater”. En försvarare behöver inte vara högljudd i eller utom domstol för att höras, och man ska inte skapa konflikter där konflikter inte behövs. En konfliktskapande retorik och högljuddhet i domstolarna försämrar snarare klientens möjligheter till en positiv utgång, säger Jasmina.


De är eniga i att vad som däremot krävs, är en stor passion för yrket, att försvarsadvokaten lägger ner mycket tid på arbetet samt modet att våga ta striden när det verkligen behövs.

Läs mer...

2021-05-29

EM_FP_entreprenad_03

Entreprenadtjänster med bredd i Markaryd

Artikel Med flexibla maskiner och lång erfarenhet kan FP Mark och Entreprenad förse sina kunder med såväl små som stora uppdrag inom mark och entreprenad. – Jag kan utföra det mesta och det finns nog inget inom...
EM_Folkets juristbyra° _01

Folkets Juristbyrå är Sveriges enda juristbyrå med fokus på hbtq-personer

Artikel Den som blir förföljd, trakasserad eller hotad på grund av könstillhörighet eller sexuella läggning i sitt hemland är skyddad i internationell rätt och har rätt till asyl. Enligt jurist Silas Aliki är...
  • CITYADVOKATERNA
  • Adress: Stortorget 3, 211 22 Malmö
EM_mercedes.murat_04

Mercedes Murat

Konstnären som balanserar känslofylld konst med hårt fysiskt arbete.

EM_marcus-aujalay_02

Markus Aujalay

Sveriges tuffaste matjury är epitetet på juryn i Sveriges Mästerkock. Markus Aujalay är domaren som ger mästerkockarna mardrömmar.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine