157054 VS

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Vittra Saltsjö-Boo är en förskola och skola belägen endast en kvarts resa från Stockholms södra tullar. Här i Orminge centrum trivs och samarbetar barn från förskoleklass till årskurs nio i en småskalig skolverksamhet. Fokus ligger på täta kunskapsuppföljningar och en undervisning som är både rolig och utmanande för eleverna, allt för att ge eleverna en värdefull och stadig grundskoletid som de sedan kan bygga vidare på.

Att tillsätta behöriga lärare är en stor utmaning i dag under den rådande lärarbristen i Sverige, men på Vittra Saltsjö-Boo har man lyckats med bedriften. Här har alla undervisande lärare i teoretiska ämnen behörighet och nästintill alla i de praktisk-estetiska ämnena, försäkrar en stolt Anna Kanberg, rektor på Vittra Saltsjö-Boo.

Undervisningen här är indelad i sexveckorsperioder vilket gör tiden i skolan överskådlig och lättare för lärare och elever att tillsammans planera och utvärdera undervisningen. Eleverna har en så kallad Vittrabok där de utvärderar sina kunskaper och sätter nya mål utifrån sin personliga handlingsplan.

– Vi anser att det är bra för lärandet att eleverna lär sig att sätta ord på sina kunskaper och därmed träna sig i att ta ett större ansvar för sin egen utveckling, förklarar Anna Kanberg.

Hon menar att Vittra Saltsjö-Boo präglas av en öppen och trygg stämning där reflektion, möten och samtal uppmuntras. Denna känsla förstärks av den öppna och ljusa arkitekturen.

– Arkitekturen förstärker vår strävan att se alla elever, att vi ska vara en skola där alla känner sig trygga och värdefulla. Till exempel finns här inga mörka prång eller långa smala korridorer, säger Anna Kanberg.

En gång i veckan har man så kallad Mellisklubb dit alla elever kan komma och få lite extra läxhjälp. Alla lärare finns då tillgängliga för dem som vill och behöver.

Fritids är helt integrerad i skolans verksamhet och all verksamhet är noga planerad. Man har bland annat ett samarbete med Atletic Kids som en gång i veckan tränar barnen i grundläggande motorik och uppmuntrar till rörelseglädje.

Rörelse och fysisk aktivitet är för övrigt något man lägger stor vikt på.

– Här har vi simskola redan i förskoleklass, berättar Anna Kanberg som gör allt för att alla barn ska få möjlighet att lära sig simma.

– En färdighet som räddar liv, tillägger hon.

Utmärkande för alla Vittraskolor är det systematiska kvalitetsarbetet vilket är en garanti för att skolorna hela tiden strävar efter att utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet på Vittras skolor hyllades så sent som i vintras av Skolinspektionen. Kunskapsresultat följs upp och varje termin får föräldrarna och elever från årskurs fyra möjlighet att utvärdera kvaliteten. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans och skolans handlingsplan.

– Vår handlingsplan förnyas inför varje läsår och baseras till stor del på den stora kvalitetsundersökning som elever, föräldrar och medarbetare får fylla i på vårterminen, berättar Anna Kanberg.

Av undersökningen framgår vilka områden som fungerar bra och som man kan bygga vidare på och vilka delar av verksamheten som kan utvecklas. Men man använder även en mindre enkät, lilla kvalitetsundersökningen, som redan på hösten gör det möjligt att agera fortare vid behov.

Utöver dessa enkäter tycker Anna Kanberg att det är en fördel att träffa representanter från andra Vittraskolor runt om i Stockholm.

– Vid sådana tillfällen kan vi lyfta fram goda exempel och lära av varandra, säger hon.

På teknikområdet har Vittra Saltsjö-Boo kommit långt. Barnen i årskurs 4–6 har varsin läsplatta och på högstadiet får varje elev en bärbar dator. Under hösten har all personal gått kurser i hur man använder läsplattan i undervisningen och man letar hela tiden efter nya appar och program för att med hjälp av tekniken som komplement till den traditionella undervisningen hjälpa eleverna till ökad måluppfyllelse.

– Eleverna lär sig inte mer bara för att de har en läsplatta, men vi betraktar all IT som en möjlighet och ett komplement. Pedagogerna måste vara väl insatta för att resultatet ska bli gott, säger Anna Kanberg och tillägger att för barn med särskilda behov finns numera fantastiska möjligheter i form av olika tekniska hjälpmedel och appar.

Hon har sedan hon blev rektor på skolan för drygt två år sedan arbetat särskilt fokuserat på stabilitet, tydlighet och struktur. Både inåt i skolans dagliga arbete och utåt i kommunikation med vårdnadshavare och andra berörda.

– Jag tror att tydlighet skapar trygghet, och att synliggöra skolans verksamhet gör det lättare för oss att bli ännu bättre, förklarar Anna Kanberg.

Ytterligare något som bidrar till känslan av öppenhet och trygghet är de små grupperna och den nära kontakten mellan elever i olika åldrar. Här är, enligt Anna Kanberg, de äldre eleverna inte stora och farliga för de yngre barnen. Alla känner varandra och det finns en fin gemenskap på skolan.

Alla förändringar som rektorn genomför bygger på visionen om en jämlik skola där det finns plats för alla. En skola som ger alla barn, oavsett bakgrund, samma möjligheter i sitt framtida vuxna liv.

– Jag tror och hoppas att Vittra Saltsjö-Boo är en sådan skola, säger Anna Kanberg.

2015-11-17
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies