202058 01
202058 02
202058 01
202058 02

Det är värt att strida för sin rätt till ersättning

Har du fått ett beslut från Försäkringskassan eller försäkringsbolaget som du inte är nöjd med, kan Eva Roos vid Er jurist bistå dig i processen med överklagande. Upplevelsen av att nekas ersättning efter till exempel en patientskada, personskada, ansökan om personlig assistans eller sjukersättning kan kännas väldigt betungande och orättvist. Eva Roos hjälper sjuka och skadade att få rätt ersättning!

Eva är sjuksköterska i grunden, men valde att byta riktning i karriären och utbilda sig till jurist. Det huvudsakliga verksamhetsområdet efter juristexamen har varit socialförsäkring vid Försäkringskassan och Länsrätt. 


      – Hos Försäkringskassan arbetade jag som handläggare i ärenden så som sjukersättning, arbetsskador och personlig assistans, samt processade i domstol som Försäkringskassans företrädare. I arbetet som processjurist kom jag i kontakt med olika jurister och advokater som biträdde den försäkrade i rätten. Vad jag upplevde var att de försäkrade många gånger inte fick ett tillräckligt bra försvar, då motpartsombuden inte behärskade socialförsäkringsområdet. Området är något som kräver god insikt både i de juridiska och medicinska aspekterna. Det var början till Er jurist, där jag idag företräder den försäkrade och erbjuder min dubbla kompetens i juridik och medicin! berättar Eva. 


Eva anlitas som juridiskt ombud av privatpersoner, företag och myndigheter i processen mot Försäkringskassan, försäkringsbolag, nämnder och domstolar. Då den rättsliga processen främst sker skriftligen, är hon högt anlitad och efterfrågad över hela landet. Vanliga situationer är då personer nekats sjukersättning, sjukpenning, rätt till personlig assistans, drabbats av en arbetsplatsolycka eller felbehandlats i vården.  


      – Socialförsäkringar är en av statens största utgiftsposter, och således ett politiskt hett debatterat område som man försöker skära ner på så mycket som möjligt. Det gör att försäkringstagare hamnar i kläm. Här finns inte heller något rättsskydd eller annat ekonomiskt stöd för de som vill driva sitt ärende vidare med hjälp av ett juridiskt ombud. Det är en djupt orättvis behandling av personer som efter många års sjukdom har sämre ekonomiska förutsättningar.


Socialförsäkringsreglerna lämnar ett stort utrymme för tolkning och det är viktigt att vända sig till ett ombud som är insatt i sakfrågorna. Med sin dubbla kompetens kan Eva det medicinska språket, läsa medicinska underlag samt se sambandsförhållanden vid till exempel arbetsförmågebedömning, arbetsskador och olycksfallsärenden. Hon kan enkelt bedöma relevansen i att driva ärendet vidare till högre instans, och hon driver endast ärenden där hon ser en möjlighet till ett ändrat beslut hos Försäkringskassan eller försäkringsbolag. 


      – Inget ärende är det andra likt. Jag behöver alltså fördjupa mig i det medicinska underlaget och lägga ner omfattande tid för att kunna ge en korrekt bedömning och öka förutsättningarna för ett ändrat beslut. Utifrån underlagen tar jag fram det som styrker rätten till ersättning. Försäkringskassan och försäkringsbolag gör samma sak, men letar istället efter vad som kan styrka ett avslag. Jag argumenterar skriftligen för rätten till ersättning utifrån gällande rätt, rättspraxis, forskning och individuella förutsättningar, säger Eva och tillägger:


      – Alla som inte är nöjda med beslut eller dom, bör överklaga vidare på egen hand eller med biträde av juridiskt ombud. Även om beslutet inte ändras i högre instans har man tagit tillvara möjligheten att argumentera för sin sak, samt att få ytterligare bedömning och prövning av ärendet. Man kan därefter gå vidare med en känsla av tillfredställelse över att ha kämpat väl för sin sak och gjort vad som rimligen kan krävas för att få en rättvis bedömning. Är man osäker på om ärendet är värt att driva vidare, kan man besöka min hemsida. Till ett fast pris kan man ladda upp beslutet och få en bedömning av sitt ärende! 

2020-04-20
Dela artikel
Hemsida

ER JURIST ROOS AB

070-251 10 05

Fredriksdalsgatan 4, 120 32 Stockholm

banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies