202058 01202058 02

Det är värt att strida för sin rätt till ersättning

Har du fått ett beslut från Försäkringskassan eller försäkringsbolaget som du inte är nöjd med, kan Eva Roos vid Er jurist bistå dig i processen med överklagande. Upplevelsen av att nekas ersättning efter till exempel en patientskada, personskada, ansökan om personlig assistans eller sjukersättning kan kännas väldigt betungande och orättvist. Eva Roos hjälper sjuka och skadade att få rätt ersättning!

Eva är sjuksköterska i grunden, men valde att byta riktning i karriären och utbilda sig till jurist. Det huvudsakliga verksamhetsområdet efter juristexamen har varit socialförsäkring vid Försäkringskassan och Länsrätt. 


      – Hos Försäkringskassan arbetade jag som handläggare i ärenden så som sjukersättning, arbetsskador och personlig assistans, samt processade i domstol som Försäkringskassans företrädare. I arbetet som processjurist kom jag i kontakt med olika jurister och advokater som biträdde den försäkrade i rätten. Vad jag upplevde var att de försäkrade många gånger inte fick ett tillräckligt bra försvar, då motpartsombuden inte behärskade socialförsäkringsområdet. Området är något som kräver god insikt både i de juridiska och medicinska aspekterna. Det var början till Er jurist, där jag idag företräder den försäkrade och erbjuder min dubbla kompetens i juridik och medicin! berättar Eva. 


Eva anlitas som juridiskt ombud av privatpersoner, företag och myndigheter i processen mot Försäkringskassan, försäkringsbolag, nämnder och domstolar. Då den rättsliga processen främst sker skriftligen, är hon högt anlitad och efterfrågad över hela landet. Vanliga situationer är då personer nekats sjukersättning, sjukpenning, rätt till personlig assistans, drabbats av en arbetsplatsolycka eller felbehandlats i vården.  


      – Socialförsäkringar är en av statens största utgiftsposter, och således ett politiskt hett debatterat område som man försöker skära ner på så mycket som möjligt. Det gör att försäkringstagare hamnar i kläm. Här finns inte heller något rättsskydd eller annat ekonomiskt stöd för de som vill driva sitt ärende vidare med hjälp av ett juridiskt ombud. Det är en djupt orättvis behandling av personer som efter många års sjukdom har sämre ekonomiska förutsättningar.


Socialförsäkringsreglerna lämnar ett stort utrymme för tolkning och det är viktigt att vända sig till ett ombud som är insatt i sakfrågorna. Med sin dubbla kompetens kan Eva det medicinska språket, läsa medicinska underlag samt se sambandsförhållanden vid till exempel arbetsförmågebedömning, arbetsskador och olycksfallsärenden. Hon kan enkelt bedöma relevansen i att driva ärendet vidare till högre instans, och hon driver endast ärenden där hon ser en möjlighet till ett ändrat beslut hos Försäkringskassan eller försäkringsbolag. 


      – Inget ärende är det andra likt. Jag behöver alltså fördjupa mig i det medicinska underlaget och lägga ner omfattande tid för att kunna ge en korrekt bedömning och öka förutsättningarna för ett ändrat beslut. Utifrån underlagen tar jag fram det som styrker rätten till ersättning. Försäkringskassan och försäkringsbolag gör samma sak, men letar istället efter vad som kan styrka ett avslag. Jag argumenterar skriftligen för rätten till ersättning utifrån gällande rätt, rättspraxis, forskning och individuella förutsättningar, säger Eva och tillägger:


      – Alla som inte är nöjda med beslut eller dom, bör överklaga vidare på egen hand eller med biträde av juridiskt ombud. Även om beslutet inte ändras i högre instans har man tagit tillvara möjligheten att argumentera för sin sak, samt att få ytterligare bedömning och prövning av ärendet. Man kan därefter gå vidare med en känsla av tillfredställelse över att ha kämpat väl för sin sak och gjort vad som rimligen kan krävas för att få en rättvis bedömning. Är man osäker på om ärendet är värt att driva vidare, kan man besöka min hemsida. Till ett fast pris kan man ladda upp beslutet och få en bedömning av sitt ärende! 

Läs mer...

2020-04-20

Hemsida
EM_Esn Sverige_01

Kvalitativa elinstallationer i Stockholm

Artikel Med stor noggrannhet utför Esn Sverige AB elinstallationer åt både privatpersoner och företag. Trots sin korta tid på marknaden har företaget blivit en omtyckt aktör med ett brett spann av kunder.
EM_Ho¨glandets Markis & Persienn_01

Höj inomhuskomforten med specialanpassade solskydd

Artikel Höglandets Markis & Persienn har inte bara ett brett utbud av solskydd för både in- och utsida, de kan också utforma skräddarsydda lösningar. Solskydden de erbjuder är dessutom både snygga samt hållbara...
  • ER JURIST ROOS AB
  • 070-251 10 05
  • Fredriksdalsgatan 4, 120 32 Stockholm
EM_andrea_brandstrom_01

Andréa Brändström

Vinnare av Hela Sverige Bakar 2017.

EM_georg-wikman_01

Mannen bakom Kan Jang

Georg Wikman är grundaren bakom hälsopreparaten Arctic Root, Kan Jang, Chisan och  nya Adapt-serien.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine