205020_01

Din advokat ska vara kompetent, visa engagemang för din sak och göra dig trygg!

Om du är utsatt för ett brott eller står inför en stundande vårdnadstvist, är det av yttersta vikt att vända dig till en advokat med processvana, kompetens och erfarenhet. Kärnverksamheten hos Advokatbyrån Swart består av att företräda brottsoffer samt att lämna rådgivning och biträda klienter i tvister som rör vårdnad, boende och umgänge gällande barn. I en kris behöver du en advokat med specialistkunskap och som brinner för din sak, oavsett om målet är litet eller stort.

Camilla Swart, advokat och innehavare av Advokatbyrån Swart, har en långvarig och kvalitativ erfarenhet inom humanjuridik.


 – Jag har arbetat på advokatbyrå i många år, efter att jag utförde min notarietjänstgöring på Stockholms tingsrätt. Jag har även viss erfarenhet från åklagaryrket, vilket är värdefullt även i mitt arbete som advokat.


Återkommande talar Camilla Swart om vikten av det som hon beskriver som ett genuint och aktivt engagemang från början till slut. Advokatbyråns främsta verksamhetsområden är familjemål och brottmål, med särskild specialisering i mål rörande vårdnad, boende och umgänge med barn, samt biträde för brottsoffer i egenskap av målsägandebiträde. Camilla Swart har fördjupad kunskap och lång erfarenhet bland annat gällande våld i nära relation och hedersrelaterad brottslighet.


 – Har du frågor som handlar om vilka juridiska möjligheter som finns i att förändra ditt barns situation vad gäller vårdnad, boende eller umgänge, så är det en god idé att kontakta en advokat. En kontakt med en advokat innebär inte att du behöver inleda en juridisk tvist eller process, tvärtom kan rätt juridisk rådgivning faktiskt resultera i att du kan undvika en domstolstvist. Skulle en juridisk tvist ändå krävas eller uppstå, är det en stor trygghet att ha en kunnig och engagerad advokat vid din sida redan under inledningsskedet av en sådan process. Med kvalificerade råd och ett engagerat ombud vid din sida kan välgrundade beslut fattas, säger Camilla Swart. 


Advokatbyrån Swart kontaktas ibland av personer som har utsatts för brott, men som ännu inte har bestämt sig för att polisanmäla, medan andra personer har gjort en polisanmälan och behöver stöd och råd i den fortsatta processen. Alltför många saknar information om att de har rätt att begära ett målsägandebiträde och att önska en särskild namngiven advokat eller jurist. Det är domstolen som prövar frågan om det finns grund för att förordna om ett målsägandebiträde i det enskilda fallet.


Ett duktigt målsägandebiträde är aktiv och engagerad redan under förundersökningen, berättar Camilla Swart.


 – Det krävs empati, kunskap och förståelse för utsatta brottsoffer. Ofta är du en av de första personerna, om inte den första, för vilken klienten berättar om den aktuella brottsligheten och sin situation, vilket är ett stort förtroende. Du behöver ta dig tid, vara lyhörd och lämna relevant information. Under förundersökningen är målsägandebiträdet närvarande vid polisförhör och om åtal sedan väcks är målsägandebiträdet den som förbereder dig inför och är vid din sida under rättegången. Återigen, att vara aktiv under hela ärendet är det jag ofta upplever som viktigast för klienten, självklart vid sidan av att lämna relevant juridisk rådgivning. Att min klient under hela biträdet är införstådd med var i processen vi befinner oss. Att vara engagerad och kommunikativ är A och O. Den uppskattning och feedback jag får i mitt yrke från klienter gäller ofta att jag lyckas väl i det och att klienten har känt en stor trygghet under processen.


Camilla Swart poängterar:


 – Jag vill inte avsluta ett ärende med mindre än att varje klient har fått det biträde som jag själv hade önskat ha om jag varit i klientens situation, och jag tycker att man ska kunna ställa mycket höga krav.

Läs mer...

2020-10-14

Webbplats
EM_fobab_01

Snickare och entreprenör med bred kunskap

Artikel Med stor flexibilitet utför Fobab alltifrån små till större uppdrag åt många företagskunder i Stockholm. Alla uppdrag utförs med stort engagemang och för dem är ingenting omöjligt.
EM_Ho¨glandets Markis & Persienn_01

Höj inomhuskomforten med specialanpassade solskydd

Artikel Höglandets Markis & Persienn har inte bara ett brett utbud av solskydd för både in- och utsida, de kan också utforma skräddarsydda lösningar. Solskydden de erbjuder är dessutom både snygga samt hållbara...
  • Advokatbyrån Swart
  • Tel | +46 (0) 8 32 01 25
  • Jungfrugatan 45, 114 44, STOCKHOLM
EM_peter-svensson_05

Peter Svenson fotograferar världens kändisar

Fotografen och regissören Peter Svenson har en lång meritlista och är ett sant bevis på att om man tror på sig själv och sina drömmar kan man nå hur långt som helst.

EM_georg-wikman_01

Mannen bakom Kan Jang

Georg Wikman är grundaren bakom hälsopreparaten Arctic Root, Kan Jang, Chisan och  nya Adapt-serien.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv

© 2021, Enterprise Magazine