153019-teamActum
153019-teamactum-1
153019-teamActum
153019-teamactum-1

Dygnet runt öppen jour

Team Actum rekryterar och tillhandahåller familjehem åt Socialtjänsten. I samband med genomförda familjehemsplaceringar av barn och ungdomar är man också ansvarig för handledning och arbetsledning.

Team Actum drivs av Monica Lund och Raija Zetterblad, som beskriver verksamhetens roll som något av en spindel i nätet i samband med att beslut om familjehemsplacering, fattat av Socialtjänsten. – Vi strävar efter att ha ett helhetsperspektiv. Det är många bitar som ska fungera när ett barn placeras i ett familjehem. Många parter ska samarbeta och vår roll är att serva utifrån det uppdrag som vi har fått från Socialtjänsten. Vi försöker också säkerställa att våra familjehem får uppdrag som känns rimliga, förklarar Monica Lund. 
Att vara till stöd för familjehemmen är Team Actums viktigaste uppgift. Tydliga uppdrag är en förutsättning för att familjehemmen, inklusive den placerade, ska ha något att arbeta efter. – Man får bena ut uppdraget en hel del så att alla blir införstådda med placeringens syfte och vilka förändringar som det finns förväntningar på. 
Detta gäller förväntningar på såväl familjehemmet, det placerade barnet eller ungdomen, dess föräldrar liksom även personalen på Team Actum. Ibland kan förväntningarna skilja sig mellan olika parter. – Då är det viktigt att uppdraget bedrivs utifrån den uppdragsgivare vi har, Socialtjänsten.
Team Actum har kontakt med det placerade barnets föräldrar.
– Vi jobbar dock inte med behandling till föräldrar, det ligger utanför vårt uppdrag. Syftet med vår kontakt är snarare att stötta föräldrarna i sitt beslut om att ha sitt barn placerat, och att hjälpa dem att reflektera över den process som deras barn genomgår i familjehemmet. Vi försöker också möjliggöra och stötta till ett samarbete där även föräldrar deltar aktivt i den mån de kan, säger Raija Zetterblad. 
Hon är medveten om hur tufft det kan vara för en förälder att ta beslut om att placera sitt barn och  hur lätt det kan vara att vackla i detta, att inte stå fast vid det.– Det handlar många gånger om att påminna sig om varför man har tagit det där svåra beslutet. Många tampas med skuld- och skamkänslor och börjar rannsaka sig själva, fråga sig varför man inte räckte till, om man verkligen gjorde allt man kunde och så vidare.
Monica Lund och Raija Zetterblad betonar att föräldrarna ofta kämpat länge och gjort så gott de kunnat, men många gånger hamnat i destruktiva mönster av olika anledningar.


Stödet till familjehemmen är Team Actums huvudsakliga uppgift. De tillhandahåller dem kontinuerlig handledning och arbetsledning. De avlastar också familjehemmen genom att sköta kontakten med Socialtjänsten genom att ansvara för kontinuerliga samråd, samt delge skriftliga rapporter om placeringen. Till skillnad mot kommunala familjehemsverksamheter är Team Actum tillgängliga dygnet runt. Det är givetvis en enorm trygghet för familjehemmen att kunna få en snabb kontakt när det behövs. 
– Det handlar ju om en vardag som inte går att vakuumförpacka i väntan på svar, utan det som händer, händer här och nu, säger Raija Zetterblad. Många gånger handlar det om att familjehemmet bara behöver få någon att sortera sina tankar med, få bekräftelse på att de är rätt ute. Ibland också om att få mandat eftersom man har ett förtroendeuppdrag där man tar hand om någon annans barn.


2015-04-15
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies