Dela artikel

En hjälp i vardagen för psykiskt funktionshindrade

Psykiska funktionshinder kan göra att människor blir begränsade i sin vardag, tappar sociala kontakter och blir isolerade. För att förhindra detta står Aktivitetshuset Nygården i Gävle öppet för alla som anser sig behöva hjälpen, utan att några formella beslut måste tas.

– Det bygger helt på frivillighet. Tanken är att skapa ett mål för dagen genom att delta i aktiviteter, känna gemenskap och på så sätt få meningsfullhet i vardagen, säger Taina Palomäki, verksamhetschef för Aktivitetshuset Nygården i Gävle.
Till Nygården kommer ett 50-tal personer varje dag och aktiviteterna utgår uteslutande ifrån varje individs önskemål och behov.
Mycket handlar om att motivera sig själv, hålla i tider och planering, skapa färdigheter för att klara sin vardag . Men även utflykter, kulturbesök och motionsaktiviteter är vanligt förekommande för att alla ska ha chansen att komma ut och hitta på saker utanför sitt eget hem.
– Vi pratar aldrig om behandling, det hör till sjukvården. I stället har vi ett uppdrag som går ut på att vi ska se till att dessa personer kan fungera i samhället som vem som helst, med de bitar som ingår i en människas liv som vänner, rutiner och aktiviteter, förklarar Taina.
Hon är själv sjuksköterska i grunden och har arbetat många år inom specialistvården i psykiatri. Hon vet därför hur olika personer kan drabbas och vilka svårigheter som kan uppstå för att kunna leva ett självständigt liv – något Taina brinner för att hjälpa till med.
– Här får jag ta del av både sorg och glädje hos människor och jag har svårt att tänka mig att arbeta med något annat. Att få vara delaktig känns i stället som en stor förmån. Alla behöver olika stöd av personalen och det räcker att en deltagare har ett önskemål om en aktivitet så försöker vi tillgodose det behovet.

2013-09-02